Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego wzory zeznań rocznych dla osób płacących PIT. Będą obowiązywały przy rozliczaniu dochodów z 2021 r.

Nowości w formularzach wynikają głównie z wprowadzanych w ostatnich miesiącach zmian w podatkowych przepisach. Przykładowo rozszerzenia zwolnienia z PIT dla młodych osób. Nie zapłacą daniny nie tylko od przychodów z etatu i zlecenia, ale także z praktyk absolwenckich i stażów uczniowskich. Limit zwolnienia to 85 528 zł rocznie. Dotyczy przychodów otrzymanych do ukończenia 26. roku życia.

Nową podatkową ulgę dostali filantropi. W tym roku mogą odliczyć od dochodu darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Ulga jest limitowana, odliczymy kwoty do wysokości 6 proc. rocznego dochodu.

Zmieniły się też zasady rozliczania darowizn na przeciwdziałanie epidemii Covid-19. Ulga została wprowadzona przez tarczę antykryzysową. Kwoty odliczenia od dochodu uzależnione są od daty przekazania darowizn. W zeznaniu za 2021 r. odpiszemy 100 albo 150 proc. darowizny (nie ma już 200 proc. odliczenia).

Czytaj więcej

Nowa ulga podatkowa dla mecenasów sportu

Kolejna nowość – ulga dla przedsiębiorców korzystających z usługi e-Toll. Mogą odliczyć od dochodu wydatki na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w tym systemie. Chodzi o wydatki na nabycie (bądź leasing, najem i dzierżawę) zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego. Odliczymy też opłaty z tytułu umowy na ich obsługę.

Maksymalnie można odpisać kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Nie może być ich więcej niż pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd opłacony elektronicznie z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

W formularzach rocznych zmieniły się też zasady wykazywania ulgi na złe długi. Przypomnijmy, że dzięki niej można odzyskać podatek z niezapłaconych przez kontrahentów faktur. W „Rzeczpospolitej" z 3 lutego pisaliśmy jednak, że ustawodawca przesadził z formalnościami, nadmiernie rozbudowując formularze.

Ministerstwo Finansów przyznaje, że wymagają one zmian, i proponuje pewne uproszczenia. Między innymi rezygnację z informacji o dacie upływu terminu zapłaty oraz dacie uregulowania lub zbycia wierzytelności. Resort finansów zapewnia, że zmiany zmniejszą obciążenia przedsiębiorców.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Do zeznań wprowadzono też nowy podmiot, na którym ciążą w określonych sytuacjach obowiązki płatnika – półkę nieruchomościową. Uzupełniono też dane dotyczące rachunków polem na wskazanie waluty, w której są prowadzone.

Rozporządzenie ma wejść po upływie 14 dni od ogłoszenia. Nowe wzory będą stosowane do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe