Naczelny Sąd Administracyjny 24 września br. podjął uchwałę, która otwiera drogę do ubiegania się o nadpłatę podatku od nieruchomości od powierzchni wspólnej. A chodzi o sytuacje, gdy w budynku została wyodrębniona własność lokali, nawet jeśli należą one do jednego podmiotu (sygn. II FPS 1/18). Uchwała dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca 2015 r.

Przepisy w tamtym brzmieniu pozwalały na objęcie podatkiem od nieruchomości, w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, powierzchni wyodrębnionego lokalu oraz części wspólnej budynku jedynie w proporcji do udziału lokalu w nieruchomości wspólnej. W praktyce, gdy lokal miał niewielką powierzchnię, to udział w nieruchomości wspólnej również był niewielki. To powodowało, że znaczna część powierzchni wspólnej mogła pozostać poza podatkiem.

Uchwała była potrzebna, bo w orzecznictwie panowały dwa poglądy – jeden, że współwłasność możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z własnością co najmniej dwóch podmiotów. Druga linia opierała się na tezie – do której przychylił się NSA w uchwale – że nie ma znaczenia, czy własność wyodrębnionych lokali dotyczy jednego czy kilku podmiotów.

Uchwała jest korzystna dla podatników, którzy dokonali już wyodrębnienia lokali w latach 2013–2015. Ci powinni się pospieszyć ze składaniem do końca roku wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2013. Uchwała ta nie będzie natomiast użyteczna dla podatników, którzy takiego wyodrębnienia lokali w latach 2013–2015 nie dokonali. Prawo nie przewiduje bowiem wstecznego jego ustanowienia.

Autorka jest doradcą podatkowym i menedżerem w KPMG w Polsce

—oprac. olat