Dobra wiadomość dla osób z niepełnosprawnościami oraz podatników, którzy mają je na utrzymaniu. Pakiet zmian podatkowych przygotowanych w tzw. Polskim Ładzie przewiduje poszerzenie katalogu wydatków, które będzie można odliczać w zeznaniu rocznym jako tzw. ulgę rehabilitacyjną. Pierwsza nowa pozycja na liście to wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Na liście do odliczenia jako ulga rehabilitacyjna po zmianach ma się znaleźć też inna nowa kategoria wydatków, która dotyczy sporej liczby osób niepełnosprawnych. To wydatki na pieluchomajtki, podkłady, pieluchy i wkłady anatomiczne oraz majtki chłonne. Ulga ma stanowić dodatkowe finansowe zabezpieczenie, gdyby nie wszystkie wydatki na ten cel zostały osobie niepełnosprawnej zrefundowane.

Czytaj też: Ład pełen sztuczek. Tak fiskus wyciągnie pieniądze

Odliczenie będzie jednak limitowane. Roczny limit wydatków podlegających odliczeniu ma wynosić 2280 zł. Z uzasadnienia wynika, że wprowadzenie limitu ma związek z możliwością stosowania tych środków przez osoby niemające statusu osoby niepełnosprawnej. Ograniczenie ma wykluczyć odliczenia, gdy wydatki dotyczą środków zakupionych na potrzeby innych osób, np. członków rodziny.

Kolejna propozycja ma poszerzyć odliczenie wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Po zmianie odliczane mają być także wydatki poniesione na wypożyczenie takiego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych oraz wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyposażenia umożliwiającego używanie tych przedmiotów.

Ostatnia ważna zmiana, o której warto wspomnieć, to umożliwienie odliczania wydatków na pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Dotychczas odliczeniu podlegały takie wydatki poniesione jedynie za pobyt osób niepełnosprawnych. Analogiczna zmiana ma umożliwić objęcie ulgą wydatków na przejazdy środkami transportu publicznego poniesionych na rzecz opiekuna.

Nowelizacja przewiduje też inne modyfikacje, które mają ułatwić rozliczanie ulgi rehabilitacyjnej, w tym doprecyzować przepisy i wyeliminować wątpliwości.