Sejmowa Komisja ds. Petycji chce zmian w zasadach płatności podatku od nieruchomości oraz w rolnym. W tym celu przygotowała projekt zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz w podatku rolnym.

Projekt dotyczy konkretnie solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości. Komisja proponuje ją ograniczyć, gdy jeden lub kilku z nich jest zwolniony z obowiązku jego zapłaty.

Z aktualnych przepisów wynika bowiem, że podmiot będący współwłaścicielem nieruchomości wspólnej razem z gminą lub Skarbem Państwa płaci podatek naliczony od całej nieruchomości, a więc w istocie także za współwłaściciela zwolnionego z zapłaty daniny.

Na tym tle dochodzi do sporów. Sądy orzekają zaś na korzyść współwłaścicieli obciążonych solidarnie.

Zdaniem autorów projektu mimo to często dochodzi do sprzecznego z zasadami współżycia społecznego nadmiernego obciążania obywateli. Jako przykład posłowie podali spółdzielnię mieszkaniową. Jeżeli jest ona razem z gminą współwłaścicielem gruntu, to płaci podatek od całej nieruchomości nie tyle ona, ile w czynszu wszyscy mieszkańcy.

Z petycją w tej sprawie zwróciła się do Sejmu Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant z Rzeszowa. Sejmowa Komisja doszła zaś do wniosku, że jej propozycja jest zasadna, dlatego przygotowała projekt.

—Renata Krupa-Dąbrowska

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem