„Koniec cywilizacji chrześcijańskiej” to książka, którą po prostu trzeba przeczytać. Delsol prezentuje w niej głęboką analizę rozpadu cywilizacji chrześcijańskiej i klęski polityki katolickiej – jak sama wskazuje, protestantyzm w jej myśli się nie mieści. „Cywilizacja chrześcijańska od dwóch stuleci walczy o to, aby nie umrzeć, i na tym polega ta poruszająca i heroiczna agonia” – wskazuje niemal na początku, a później jest tylko ostrzej. „Trzeba tak stwierdzić: żadne chrześcijańskie społeczeństwo nie oparło się fali nowoczesności, nawet jeśli, jak w dzisiejszej Polsce, mocno się broni” – uzupełnia Delsol. Jej zdaniem chrześcijanom nie udało się zatrzymać ani jednej głębokiej zmiany moralnej wymuszanej przez współczesność. I choć można wskazywać miejsca, gdzie sukcesy jednak odniesiono, to trudno nie uznać, że rzeczywiście w walce o duszę świata „chrześcijańska polityka” wielkich osiągnięć nie ma.