Dwie niezwykłe postaci w historii Torunia dzieli zaledwie 20 metrów, bo taką właśnie odległość trzeba pokonać, idąc od pomnika Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim do brązowego popiersia rabina Cwiego Hirsza Kaliszera, wmurowanego przed dziesięcioma laty w elewację należącej ongiś do niego kamienicy. O ile jednak Kopernika zna cały świat, o tyle o Kaliszerze nie słyszano nawet w księgarni znajdującej się w domu na Szerokiej 46.