Sulina Connal: Google będzie licencjonować treści wydawców w Polsce

Po wdrożeniu unijnej dyrektywy o prawie autorskim, będziemy licencjonować treści polskich wydawców na takich samych zasadach jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej - pisze Sulina Connal, Managing Director, News Partnerships, Google EMEA

Publikacja: 04.07.2024 16:04

Sulina Connal: Google będzie licencjonować treści wydawców w Polsce

Foto: Adobe Stock

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa europejskiej dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, w tym istotnego art. 15, regulującego kwestie praw pokrewnych wydawców prasowych. Ta długo oczekiwana implementacja, będąca przedmiotem wieloletnich dyskusji i prac legislacyjnych, przyznaje wydawcom prasowym nowe prawa w zakresie ochrony ich treści informacyjnych publikowanych w internecie, jednocześnie gwarantując użytkownikom i użytkowniczkom dalszy swobodny dostęp do informacji za pośrednictwem platform internetowych.

W odpowiedzi na implementację art. 15 dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich, wprowadziliśmy w Europie program Extended News Previews (ENP). Precyzuje on zasady wynagradzania wydawców za chronione treści informacyjne wykorzystywane w naszych usługach, takich jak wyszukiwarka Google, Wiadomości Google i Discover.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie autorskim. Czy efektem będą kolejne zwolnienia dziennikarzy?

Licencjonowanie wydawców? Google: uruchomiliśmy szeroko zakrojony program

Dzięki współpracy zarówno z indywidualnymi wydawcami, jak i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Google już teraz płaci za licencjonowanie treści ponad 4000 tytułów prasowych w 19 krajach europejskich. Jako jedyna platforma uruchomiliśmy tak szeroko zakrojony program, który umożliwia nam dostosowanie się do nowych przepisów, jednocześnie nadal udostępniając użytkownikom linki do źródeł wiadomości i generując ruch do wydawców prasowych. Każde kliknięcie przynosi wydawcom od 25 do 60 gr, a wydawcy regionalni cieszą się wyższymi wskaźnikami, ponieważ ich odbiorcy są bardziej cenni dla reklamodawców.

Umowy licencyjne oferowane przez Google w ramach programu ENP wykraczają poza zwykłe linkowanie i krótkie streszczenia, zapewniając wydawcom wynagrodzenie za szersze wykorzystanie ich treści w postaci wyświetlania podglądów pod linkami w wyszukiwarce. Oferty licencji ENP opierają się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, zgodnych z przepisami prawa autorskiego. Uwzględniają one między innymi częstotliwość wyświetlania witryny z treściami informacyjnymi oraz wielkość przychodów z reklam generowanych na stronach, na których wyświetlane są podglądy tych treści. Dzięki temu umowy licencyjne ENP zapewniają sprawiedliwe rozwiązanie zarówno dla dużych, jak i małych wydawców.

Licencjonowanie polskich wydawców taką samą metodą, jak w reszcie Europy

Jesteśmy gotowi otworzyć nasz program licencyjny ENP dla polskich wydawców każdej wielkości, stosując tę samą spójną metodologię, którą wykorzystujemy w całej Europie. Zrobimy to niezwłocznie po zakończeniu procesu implementacji dyrektywy w Polsce.

Mamy nadzieję, że polskie prawo będzie w pełni zgodne z zapisami dyrektywy europejskiej, co umożliwi nam sprawne uruchomienie programu.

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Dlaczego media protestują?

Oferta dla polskich wydawców?

Umowy licencyjne ENP stanowią dodatkowe uzupełnienie naszej szerokiej oferty dla polskich wydawców. Oferujemy już rozwiązania reklamowe i subskrypcyjne, program licencjonowania treści Showcase w Wiadomościach Google oraz wiele innych produktów oraz szkoleń dla dziennikarzy i pracowników mediów. Od 2015 inwestujemy w programy szkoleniowe, w których uczestniczyło już kilka tysięcy dziennikarzy i pracowników mediów. Szkolenia te obejmują między innymi narzędzia cyfrowe wspierające walkę z dezinformacją oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych redakcji i newsroomów.

W ramach partnerstw i szkoleń biznesowych dzielimy się wiedzą na temat najnowszych rozwiązań technologicznych i innowacji w branży medialnej. Jednocześnie Google wspiera wydawców informacyjnych, oferując im narzędzia reklamowe, które umożliwiają skuteczną monetyzację treści. Wydawcy korzystający z naszych produktów reklamowych zachowują zdecydowaną większość przychodów, ponad 80%. W latach 2021-2023 wypłaciliśmy z tego tytułu pięciu największym polskim wydawcom informacyjnym kwotę ponad 1 mld zł.

Od ponad 20 lat Google ściśle współpracuje z branżą wydawców informacyjnych. Oferując liczne usługi, programy i bezpośrednie finansowanie, jesteśmy jednym z największych światowych podmiotów wspierających dziennikarstwo. Liczymy na konstruktywną współpracę z polskimi wydawcami, zgodnie z europejską dyrektywą w zakresie praw autorskich, by wspólnie budować zrównoważony ekosystem medialny.

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa europejskiej dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, w tym istotnego art. 15, regulującego kwestie praw pokrewnych wydawców prasowych. Ta długo oczekiwana implementacja, będąca przedmiotem wieloletnich dyskusji i prac legislacyjnych, przyznaje wydawcom prasowym nowe prawa w zakresie ochrony ich treści informacyjnych publikowanych w internecie, jednocześnie gwarantując użytkownikom i użytkowniczkom dalszy swobodny dostęp do informacji za pośrednictwem platform internetowych.

Pozostało 89% artykułu
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Czy Adam Bodnar zreformuje tymczasowe areszty
Opinie Prawne
Paweł Rochowicz: Gospodarka w sądach, głupcze!
Opinie Prawne
Marek Isański: Inaczej o wyroku NSA w sprawie „wyborów kopertowych”
Opinie Prawne
Ewa Łętowska o sprawie Romanowskiego. Mieszanie prawa z polityką
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Opinie Prawne
Marek Kobylański: Dzieci giną, czekając na odpowiednie standardy