I tu pojawia się pytanie: właściwie dlaczego radcowie prawni angażują się w tą imprezę? Odpowiedź jest oczywista – ponieważ my, radcowie prawni, musimy być blisko ludzi i krzewić kulturę prawną. Festiwal daje możliwość „miękkiego" pokazania, że przepisy prawne są życiowo ważne i, że warto jest być świadomym i aktywnym obywatelem. Wymaga podkreślenia, że na festiwalu swoje namioty tematyczne mają również Rzecznik Praw Obywatelskich, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie. Namiot każdej z wymienionych organizacji, tak jak namiot radców prawnych, jest dosłownie „napchany" wydarzeniami i spotkaniami. Przy niektórych projektach łączymy siły i realizujemy je wspólnie.

Przykładem takiego działania był tegoroczny warsztat radców prawnych pt. „Dlaczego tu nie ma kobiet?" w którym aktywnie uczestniczyła Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pani dr Hanna Machińska. Warsztat dotyczył schematów społecznych, stanowiących przyczynę ograniczenia kobietom wejścia na rynek pracy, a także pojmowania ról kobiety i mężczyzny w rodzinie. Pomysł na warsztat i temat zrodził się już w poprzedniej edycji festiwalu, kiedy to podczas debaty on-line transmitowanej z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu za pośrednictwem Facebook'a radcowie prawni, w ramach tematu „Mamy prawo do kultury!" rozmawiali z dyrektorem Festiwalu Malta – panem Michałem Merczyńskim oraz prof. Mateuszem Bieczyńskim. W związku z tym, że rozmowa toczyła się między czterema mężczyznami, jedna z śledzących rozmowę widzek w komentarzu zadała pytanie – „Dlaczego tu nie ma kobiet?". Tuż po zakończeniu debaty było wiadomo, że w oparciu o to pytanie zostanie zbudowany warsztat dyskusyjny na kolejnym festiwalu. Temat okazał się strzałem w „dziesiątkę". W bardzo żywiołowej dyskusji z uczestnikami pojawiły się zupełnie nowe wątki i, wobec niewyczerpania tematu, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego tu nie ma kobiet?" będzie kontynuowane w namiocie radców prawnych także w 2022 r.

Najważniejsze jednak jest dla nas, że w namiocie radców prawnych wiedzę prawną podajemy w formie festiwalowej, a nie akademickiej. Poza obecnością tematów poważnych, organizujemy konkursy prawne, pośród których największy entuzjazm budzi „Koło tortury", gdzie uczestnicy losują pytania prawne (dotyczące życiowo ważnych norm – w tym z postępowania spadkowego, cywilnego, prawa wykroczeń), a po udzieleniu odpowiedzi i wręczeniu nagrody (lub wymierzeniu kary ;) ) prowadzący pokrótce komentuje przez mikrofon oczekującym w kolejce do koła polandrockowiczom przepis prawa, w oparciu o który zbudowane zostało pytanie.

Obserwując uczestników festiwalu nie można nie dostrzec, że pośród nas wzrasta społeczeństwo obywatelskie, chcące brać aktywny udział w dyskusji publicznej. Rodzi się jednak smutny wniosek, że choć młodzi ludzie chcą dokonywać racjonalnych wyborów prawnych, to współczesny system obowiązkowej edukacji nie zapewnia im nawet minimalnej wiedzy prawnej, niezbędnie koniecznej do świadomego życia i rozwoju. I właśnie dlatego nasza obecność między ludźmi, zwłaszcza młodymi, jest tak ważna. Pokazujemy praktyczne zastosowanie przepisów prawa w codziennych sytuacjach. Przekazujemy też, że choć jesteśmy profesjonalistami, nie jesteśmy ludźmi z telewizyjnego obrazka, że tak jak inni festiwalowicze śpimy w namiotach (dzieląc festiwalowe niewygody) i że się nam chce!

W dniach 28.07.2021 – 1.08.2021 r. odbyła się 27 edycja festiwalu Pol'and'Rock Festival organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pol'and'Rock Festival Polska (dawniej zwany Przystankiem Woodstock) jest corocznym wielkim świętem muzyki. W założeniu jest przede wszystkim podziękowaniem dla wolontariuszy, który angażują się w zbiórkę pieniędzy w ramach odbywającego się każdego roku w styczniu Finału WOŚP. Wymaga podkreślenia, że festiwal nie jest organizowany ze zbieranych wówczas pieniędzy, lecz sponsorowany przez komercyjnych partnerów WOŚP. Festiwal co do zasady jest bezpłatny, wyjątkowo w 2021 r. przez pandemię koronawirusa był biletowany, przy czym cena biletów pokryła testy na covid19, które przed wejściem przejść musieli wszyscy uczestnicy.

Pol'and'Rock Festival już dawno przestał być imprezą wyłącznie muzyczną. Jest to miejsce kolorowe i bezpieczne, gdzie uczestnicy przybywają całymi rodzinami. Co może być zaskoczeniem dla wielu osób, na festiwalu każdego roku jest mnóstwo dzieci. Porządku skutecznie strzeże wolontaryjna, festiwalowa służba o nazwie „Pokojowy Patrol".

Michał Pankiewicz - radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu (kierownik namiotu radców prawnych)