Rozmowa telefoniczna między dwoma prezydentami, francuskim i amerykańskim, 22 września br., po której 5 października odbyły się w Paryżu pogłębione konsultacje między prezydentem Emmanuelem Macronem, francuskim ministrem ds. europejskich i zagranicznych Jeanem-Yvesem Le Drianem a amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, świadczą o wznowieniu strategicznego dialogu między naszymi dwoma krajami, który powinien wkrótce przełożyć się na konkretne działania.

Wyzwania na Indo-Pacyfiku

Nowy sojusz wojskowy między Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem i Australią, zwany AUKUS, pokazuje – poza jednostronną decyzją Australii o zerwaniu zobowiązania wobec jej francuskiego sojusznika – brak spójności w czasie, gdy region Indo-Pacyfiku potrzebuje przewidywalności i stabilności, aby budować solidne i inkluzywne partnerstwa. Indo-Pacyfik jest regionem stojącym w obliczu głębokich zmian strategicznych, związanych z rozprzestrzenianiem się ponadnarodowych zagrożeń i kryzysów. Kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie bezpieczeństwa i swobody żeglugi na obszarze, który wytwarza dziś 60 proc. światowego PKB. W obliczu tych globalnych wyzwań współpraca i dialog z udziałem szerszego grona partnerów są ważniejsze niż kiedykolwiek.

Z tych też powodów Francja przyjęła w 2018 r. strategię poświęconą Indo-Pacyfikowi, opartą na promowaniu multilateralizmu i poszanowania prawa międzynarodowego. Mając ponad 2 mln mieszkańców w naszych terytoriach zamorskich i 7 tys. żołnierzy rozmieszczonych na tym obszarze, dążymy do odgrywania stabilizującej roli w tym regionie. Nasza strategia na rzecz Indo-Pacyfiku opiera się na ważnym filarze bezpieczeństwa i obrony, mającym na celu rozwój współpracy wojskowej i w zakresie bezpieczeństwa z krajami tego rejonu oraz potwierdzenie naszej obecności morskiej. Uwzględniono w niej również zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i oceanów, promowania łączności i partnerstw cyfrowych.

Czytaj więcej

Unijna polityka obronna miarą nieufności do USA

Europejska strategia

Francja wyraża zadowolenie, że te strategiczne kwestie zostały ujęte w europejskiej strategii na rzecz regionu Indo-Pacyfiku, opublikowanej 16 września 2021 r., która ma na celu wzmocnienie europejskiej współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. Wdrożenie tej strategii będzie jednym z priorytetów francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, sprawowanej od 1 stycznia 2022 r. W lutym przyszłego roku zorganizowane zostanie forum ministerialne, które zainicjuje prace nad wprowadzeniem tej strategii w życie, zgodnie z zasadami współpracy i inkluzywności.

W tym właśnie duchu francuski minister spraw europejskich i zagranicznych Jean-Yves Le Drian przeprowadził ostatnio konsultacje ze swoimi głównymi europejskimi odpowiednikami, wśród nich z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, przed wizytą w Paryżu amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena. Między Paryżem a Warszawą toczy się dialog na różnych szczeblach, dotyczący tych strategicznych kwestii. Odbudowa zaufania między historycznymi sojusznikami, promowanie przejrzystych i zrównoważonych stosunków transatlantyckich, budowanie silniejszej i skuteczniejszej obrony europejskiej, która wnosi pozytywny wkład w bezpieczeństwo transatlantyckie i globalne, uzupełniając rolę NATO, oraz prowadzenie pogłębionych dyskusji między sojusznikami to działania, które Francja i Polska mogłyby podjąć wspólnie, aby sprostać przyszłym wyzwaniom dla naszego zbiorowego bezpieczeństwa, zarówno w regionie Indo-Pacyfiku, jak i w Europie.

Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji