Stanisław Kluza: Polska i Francja, nowe strategiczne partnerstwo

Polska jest dla Francji coraz ważniejszym sojusznikiem, nie tylko politycznym, ale też gospodarczym.

Publikacja: 13.05.2024 13:14

Stanisław Kluza: Polska i Francja, nowe strategiczne partnerstwo

Foto: Adobe Stock

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sceny międzynarodowej, relacje między krajami odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nie tylko geopolitycznych układów sił, ale też rozwoju gospodarczego. W kontekście tych wyzwań Polska staje się coraz ważniejszym partnerem dla Francji, zarówno na polu politycznym, jak i gospodarczym. Głęboko zakorzeniona historia współpracy między naszymi krajami, poparta wspólnymi wartościami i interesami, nie tylko neguje istniejące stereotypy, ale daje też miejsce do rozwoju nowego, strategicznego partnerstwa.

Dziś francuskie przedsiębiorstwa w Polsce odgrywają jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym naszego kraju, przyczyniając się do wzrostu nakładów inwestycyjnych oraz stanowiąc drugą siłę wśród inwestorów zagranicznych. Polska jest dla Francji niezwykle istotnym rynkiem. Blisko połowa wszystkich inwestycji francuskich w krajach członkowskich UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej przypadła po 2010 roku na Polskę, rosnąc w tym czasie z 39 proc. do 45 proc.

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z Francji z kilku istotnych powodów. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Polski oferuje szeroki zakres możliwości inwestycyjnych w różnorodnych sektorach, szczególnie takich jak nowe technologie, produkcja, usługi finansowe i doradcze, energetyka, czy szeroko rozumiany sektor zdrowia. Zresztą Polska ma bardzo dobrych ambasadorów we Francji, w postaci firm, które od wielu lat rozwijają u nas swoją działalność. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwa francuskie są długofalowymi inwestorami, którzy obecni są praktycznie od początku transformacji, a skala reinwestycji prowadzonych w naszym kraju (blisko 50% zysków ponownie jest inwestowanych w Polsce) wyraźnie pokazuje, że nadal chcą się tu rozwijać, dając tym samym dobry przykład dla innych.

Kolejnym czynnikiem, który przemawia za inwestycjami francuskimi w Polsce, jest bliskość geograficzna Polski do kluczowych rynków Europy Wschodniej, co sprawia, że inwestycje w Polsce mogą służyć jako punkt wyjścia do ekspansji na inne rynki regionu. Nie zapominajmy również o naszym sąsiedztwie z Ukrainą. W tym momencie międzynarodowe wsparcie koncentruje się na powstrzymaniu rosyjskiej agresji, jednak już teraz strona ukraińska prowadzi rozmowy i szuka inwestorów, którzy pomogą w odbudowie kraju. Najkrótsza droga do rynku ukraińskiego wiedzie przez Polskę. Nie bez znaczenia, szczególnie po pandemii Covid-19, ma również kwestia skracania łańcuchów dostaw. Firmy europejskie coraz częściej relokują swoje zakłady z odległych rynków azjatyckich do Europy i tu może być kolejna szansa dla naszego kraju, choć to już nie niskie koszty pracy będą determinującym czynnikiem, a raczej wysokie kompetencje pracowników i coraz lepsza infrastruktura.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą i Quant Tank obszarem, w który w poprzednich latach najczęściej inwestowały firmy francuskie działające w Polsce, jest digitalizacja. Wskazało na niego 45% badanych podmiotów. Jest to również najpopularniejszy (52% odpowiedzi) cel inwestycji deklarowanych w tym roku. 27% ankietowanych przedsiębiorstw inwestowało także w ostatnich 3 latach w automatyzację i robotyzację, a 31% z nich planuje przeprowadzić takie inwestycje również w tym roku. W połączeniu ze wspomnianymi działaniami w obszarze cyfryzacji, jest to w dużej mierze odpowiedź firm na rosnące wyzwania rynku pracy oraz przejaw ich dążenia do dalszej optymalizacji efektywności procesów operacyjnych.

Obszarem aktywności inwestycyjnej firm z kapitałem francuskim, który stale zyskuje na znaczeniu, jest ochrona środowiska, na którą wskazała 1/3 badanych przedsiębiorstw, a nawet nieco wyższy odsetek (37 proc.), deklaruje podobne działania także w 2024 roku. Co istotne, aż 78 proc. firm francuskich w Polsce już teraz prowadzi działania na rzecz ochrony klimatu. Firmy francuskie inwestują znaczące środki w projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej (57% badanych firm), rozwój odnawialnych źródeł energii (33%) oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (30%). Inwestycje te obejmują zakup technologii zwiększających efektywność energetyczną, modernizację procesów produkcyjnych w kierunku bardziej przyjaznych dla środowiska oraz rozwój infrastruktury wspierającej zrównoważony transport, jak wynajem samochodów elektrycznych czy budowa stacji ładowania. Działania te nie tylko przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ale również stanowią odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne oraz regulacje dotyczące ochrony środowiska i wspierające zieloną transformację Polski. W kontekście zmian klimatycznych i dążenia do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, inwestycje w środowisko są niezbędnym elementem strategii biznesowych wielu koncernów francuskich działających w Polsce. Dodatkowo wspierają one w transformacji swoich lokalnych partnerów i dostawców, którzy stanowią ważny element łańcucha wartości.

Przedsiębiorstwa francuskie w Polsce często działają w sektorach wysokich technologii, takich jak produkcja farmaceutyczna i chemiczna, oraz w wiedzochłonnych usługach, w tym sektorze informacji i komunikacji. Warto podkreślić, że transfer wiedzy i innowacyjnych technologii odbywa się coraz częściej w obu kierunkach. Często rozwiązania wypracowane w polskich oddziałach francuskich koncernów są z powodzeniem wdrażane w filiach na całym świecie.

Wzrost nakładów inwestycyjnych firm francuskich w Polsce oraz ich aktywność w obszarze digitalizacji i ochrony środowiska pokazują, że Polska jest dla Francji nie tylko miejscem inwestycji, ale także partnerem w realizacji wspólnych celów w wymiarze europejskim. Polsko-francuski tandem może stać się motorem napędowym całej wspólnoty europejskiej w kilku kluczowych dziedzinach. Europejskie ambicje związane z tworzeniem wspólnych gigantów przemysłowych, czy cyfrowych, mających konkurować na świecie z firmami amerykańskimi i azjatyckimi, wymagają współpracy biznesu, a zarówno Polska, jak i Francja mają potencjał, by w tych obszarach szukać synergii i prowadzić wspólne projekty. Ponadto współpraca między Polską a Francją w obszarze gospodarczym ma potencjał wspierania zielonej transformacji Europy, co podkreśla jej strategiczne znaczenie dla przyszłości całego regionu.

O autorze

Dr Stanisław Kluza

Prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sceny międzynarodowej, relacje między krajami odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nie tylko geopolitycznych układów sił, ale też rozwoju gospodarczego. W kontekście tych wyzwań Polska staje się coraz ważniejszym partnerem dla Francji, zarówno na polu politycznym, jak i gospodarczym. Głęboko zakorzeniona historia współpracy między naszymi krajami, poparta wspólnymi wartościami i interesami, nie tylko neguje istniejące stereotypy, ale daje też miejsce do rozwoju nowego, strategicznego partnerstwa.

Pozostało 92% artykułu
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Gospodarka wciąż w strefie cienia
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Nie czarne, ale już ciemne chmury nad kredytobiorcami
Ekonomia
Marek Ratajczak: Czy trzeba umoralnić człowieka ekonomicznego
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Klęska władz monetarnych
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Opinie Ekonomiczne
Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał