Anita Błaszczak: Donald Tusk kłania się w stronę kobiet i seniorów

Nie tylko deklaracje podczas exposé, ale i sam skład nowej Rady Ministrów wskazuje, że Koalicja 15 Października chce odpowiedzieć na zmiany a także wyzwania społeczno-gospodarcze Polski.

Publikacja: 12.12.2023 20:32

Donald Tusk kłania się w stronę kobiet i seniorów

Donald Tusk kłania się w stronę kobiet i seniorów

Foto: AFP

Czytaj więcej

Sejm udzielił wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Nową Radę Ministrów poparło 248 posłów

Parytetu płci wprawdzie nie ma, ale prawie 35-proc. udział kobiet (jest ich dziewięć w 26-osobowym gabinecie Donalda Tuska) to już pewien krok w polityce równościowej. Podobnie jak kilkakrotnie powtarzana w exposé żeńska forma ministerialnych stanowisk: zamiast pań minister mają być ministry (choć sam premier nie zawsze pamiętał o tej zmianie).

Co więcej, w rządzie Donalda Tuska to kobiety pokierują większością nowych ministerstw – w tym resortu do spraw przemysłu, d.s. społeczeństwa obywatelskiego, d.s. polityki senioralnej i do spraw równości. Podobnie jak za czasów PiS, kobieta stanie też na czele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), któremu – na prośbę nowej szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – przywrócono w nazwie pracę. Jak podkreślał Donald Tusk, ta zmiana nazwy to także kwestia godnościowa – dowód na to, że państwo szanuje wysiłek ciężko pracujących Polek i Polaków.

W rządzie Donalda Tuska więcej równości, ale mało konkretów

Nowością jest również zwrócenie dużej uwagi na społeczeństwo obywatelskie i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jak podkreślał Donald Tusk, społeczeństwo obywatelskie, odbudowa relacji między władzą centralną a organizacjami pozarządowymi to jeden z najważniejszych konkretnych punktów programu rządu Koalicji 15 Października. Tym punktem zajmie się Agnieszka Buczyńska z Polski 2050, znana dotąd ze współpracy z Pawłem Adamowiczem (zabitym przez zamachowca prezydentem Gdańska).

Nowy rząd ma także ambitne plany dotyczące poprawy sytuacji kobiet a kierunek działań określa już sama nazwa nowego resortu – wyodrębnionego z MRPiPS Ministerstwa Praw Kobiet i Równości, którym pokieruje Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.

Czytaj więcej

Cezary Szymanek: Rosną dziury - demograficzna i budżetowa. Rząd Tuska musi działać od zaraz

– Opracowaliśmy już wstępny program tego, by każda polska kobieta odczuła natychmiast zasadniczą różnicę także w kwestii traktowania macierzyństwa, kobiet w ciąży i bolesnego problemu, jakim jest prawo do bezpiecznej aborcji, w sytuacji, która tego wymaga – zapowiadał Donald Tusk. Nie podając konkretnych rozwiązań typu aborcja na żądanie, zaznaczał, że – niezależnie od sporów w Sejmie – rząd od razu przystąpi do konkretnych działań, dzięki którym wszystkie kobiety odczują radykalną poprawę w kwestii swoich praw, zdrowia, godności i bezpieczeństwa.

Więcej dla seniorów

Zgodnie z wyborczymi obietnicami Koalicji Obywatelskiej rząd stworzy też zachętę do aktywizacji zawodowej kobiet opiekujących się dziećmi. Będzie nim tzw. babciowe, wypłacane w ramach programu Aktywna Mama – w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Według exposé Donalda Tuska, w Polsce powstanie najbardziej ambitny program aktywnej opieki nad seniorami w Europie

Babciowe może jednocześnie zwiększyć dochody seniorów (choć nie wiadomo, czy może na nie liczyć także dziadek opiekujący się wnukami), którzy mają szybko odczuć radykalną poprawę stosunku państwa do osób starszych. Według exposé Donalda Tuska, w Polsce powstanie najbardziej ambitny program aktywnej opieki nad seniorami w Europie. Ma to być wielowymiarowy, nowoczesny projekt, który będzie koordynować nowa minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz z KO (od lat zajmuje się sprawami seniorów i pomocą społeczną), a którego symbolem będzie bon senioralny. Rząd ma też chronić realne dochody seniorów, przeprowadzając w ciągu roku dodatkową waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Parytetu płci wprawdzie nie ma, ale prawie 35-proc. udział kobiet (jest ich dziewięć w 26-osobowym gabinecie Donalda Tuska) to już pewien krok w polityce równościowej. Podobnie jak kilkakrotnie powtarzana w exposé żeńska forma ministerialnych stanowisk: zamiast pań minister mają być ministry (choć sam premier nie zawsze pamiętał o tej zmianie).

Co więcej, w rządzie Donalda Tuska to kobiety pokierują większością nowych ministerstw – w tym resortu do spraw przemysłu, d.s. społeczeństwa obywatelskiego, d.s. polityki senioralnej i do spraw równości. Podobnie jak za czasów PiS, kobieta stanie też na czele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), któremu – na prośbę nowej szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – przywrócono w nazwie pracę. Jak podkreślał Donald Tusk, ta zmiana nazwy to także kwestia godnościowa – dowód na to, że państwo szanuje wysiłek ciężko pracujących Polek i Polaków.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Gospodarka wciąż w strefie cienia
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Nie czarne, ale już ciemne chmury nad kredytobiorcami
Ekonomia
Marek Ratajczak: Czy trzeba umoralnić człowieka ekonomicznego
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Klęska władz monetarnych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Opinie Ekonomiczne
Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację