Jak wspomóc ukraińską gospodarkę

Dla odbudowy Ukrainy niezbędne będzie zapewnienie dostępu tamtejszych firm do polskich i unijnych gwarancji, linii kredytowych i specjalnych stref ekonomicznych.

Publikacja: 13.04.2022 21:00

Jak wspomóc ukraińską gospodarkę

Foto: AFP

W obecnej sytuacji przedsiębiorcy z Ukrainy na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo ludzi. Dopiero gdy zostanie ono zapewnione, mogą myśleć o utrzymaniu i rozwoju biznesu. Dla firm oznacza to najczęściej przeniesienie działalności za granicę.

Szacuje się, że do 5 mln obywateli Ukrainy opuści swój kraj, szukając schronienia głównie w Polsce. Od początku wojny dotarło tu już ponad 2,2 mln uchodźców, z czego obecnie w naszym kraju przebywa ok. 1,5 mln. Z 600 tys. osób, które do tej pory otrzymały numer PESEL, 43 proc. stanowią kobiety w wieku 19–65 lat, a 51 proc. dzieci.

Rynek pracy czeka

Uchodźcy mogą zasilić polski rynek pracy tam, gdzie odpowiada to ich profilom zawodowym (m.in. edukacja, opieka zdrowotna i społeczna). Zgodnie z opiniami ekspertów Polska może zapewnić pracę ok. 700 tys. Ukraińców.

Biorąc pod uwagę możliwości polskiego rynku pracy, a także rynku mieszkaniowego w obliczu zwiększającej się presji migracyjnej, niezbędne wydaje się podjęcie skoordynowanych działań na poziomie UE – od wsparcia zarządzania, pomocy logistycznej, po relokację i finansowanie Polska ma możliwość uruchomienia zasobów instytucji unijnych (m.in. Frontex) i skorzystania z pomocy doświadczonych krajów, które zadeklarowały gotowość pomocy.

Pomoc udzielana obecnie Ukraińcom przez Polskę koncentruje się na zapewnieniu podstawowych rozwiązań prawnych: udzieleniu prawa pobytu i podejmowania pracy na terytorium RP, minimalnej pomocy socjalnej. Kolejnym krokiem może być uproszczenie procedur uznawania kwalifikacji, by umożliwić wykonywanie pracy specjalistom. Umożliwienie zakładania działalności gospodarczej lub rejestracji spółek na zasadach takich jak dla obywateli polskich pomoże w przeniesieniu biznesów do Polski.

Niestety, część ukraińskich firm może mieć trudność ze znalezieniem nowych rynków zbytu. Może tu pomóc PAIH w ramach zespołu ds. wsparcia biznesu polsko-ukraińskiego, który będzie koordynować relokację firm z Ukrainy. Instytucje publiczne mogłyby zainicjować forum biznesowe łączące ukraińskich dostawców z polskimi firmami.

Sektor prywatny może wspierać tamtejszy biznes, udzielając bezpłatnych usług (np. prawnych – przedsiębiorcom przenoszącym działalność do Polski), pomocy finansowej, zaopatrzenia lub nawiązując partnerstwa z dostawcami z Ukrainy.

Polskie firmy produkcyjne mogą wysyłać tam sprzęt potrzebny do zapewnienia ciągłości działania niezbędnej infrastruktury. Globalnym przykładem jest tu Starlink Elona Muska, który zapewnia Ukrainie połączenie z internetem dzięki wysłanym do tego kraju odbiornikom satelitarnym.

Nowi konsumenci

Pojawienie się w Polsce ok. 1,5 mln nowych konsumentów to pozytywny sygnał dla firm. Im szybciej zostanie zapewniony dochód Ukraińcom przybywającym do Polski, tym szybciej zasilą oni polski budżet podatkami dzięki konsumpcji towarów i usług.

Możemy spodziewać się, że część sąsiadów pozostanie w Polsce na stałe. To szansa, która wymaga od firm i instytucji publicznych stworzenia nowego modelu obsługi klienta. Instytucje mogą lepiej docierać do tej grupy, oferując swoje usługi w języku ukraińskim lub tworząc dla osób niemówiących po polsku dedykowane okienka w punktach obsługi. To nie powinno stanowić problemu przy aktualnej podaży pracowników z Ukrainy.

Dla odbudowania gospodarki Ukrainy niezbędne będzie zapewnienie dostępu dla firm ukraińskich do środków i instrumentów finansowych Polski i krajów Unii Europejskiej: udzielania gwarancji, linii kredytowych dla firm czy dostępu do specjalnych stref ekonomicznych. To może pomóc w relokacji przedsiębiorstw produkcyjnych jeszcze w trakcie działań wojennych. Bezpośrednia pomoc w Ukrainie może polegać na pomocy w utrzymaniu ciągłości dostaw towarów, bieżących naprawach infrastruktury i przywrócenie lokalnych usług komunalnych (elektryczności, wody, innych mediów), niezbędnych do funkcjonowania biznesu.

Plany odbudowy Ukrainy

Przeniesienie przedsiębiorstw i części produkcji z Ukrainy do Polski w połączeniu z zasileniem polskiego rynku pracy niespotykaną dotąd liczbą Ukraińców da wymierny efekt ekonomiczny naszej gospodarce, zwiększając popyt na towary i usługi. Jeśli Ukraina obroni swoją niepodległość, pojawi się konieczność odbudowy kraju – naprawy jej infrastruktury i gospodarki. Polska powinna już dziś zacząć planowanie, jak zainwestować te środki z powrotem w odbudowę Ukrainy.

Enio Chłapowski-Myjak jest konsultantem w EY-Parthenon, a Arkadiusz Gęsicki partnerem odpowiedzialnym za działalność tej firmy w Polsce i krajach bałtyckich

W obecnej sytuacji przedsiębiorcy z Ukrainy na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo ludzi. Dopiero gdy zostanie ono zapewnione, mogą myśleć o utrzymaniu i rozwoju biznesu. Dla firm oznacza to najczęściej przeniesienie działalności za granicę.

Szacuje się, że do 5 mln obywateli Ukrainy opuści swój kraj, szukając schronienia głównie w Polsce. Od początku wojny dotarło tu już ponad 2,2 mln uchodźców, z czego obecnie w naszym kraju przebywa ok. 1,5 mln. Z 600 tys. osób, które do tej pory otrzymały numer PESEL, 43 proc. stanowią kobiety w wieku 19–65 lat, a 51 proc. dzieci.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Gospodarka wciąż w strefie cienia
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Nie czarne, ale już ciemne chmury nad kredytobiorcami
Ekonomia
Marek Ratajczak: Czy trzeba umoralnić człowieka ekonomicznego
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Klęska władz monetarnych
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Opinie Ekonomiczne
Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Ludzie potrafią liczyć. Władza prosi się o kłopoty