Corocznie spotkanie to gromadzi kilkusetosobowe gremium specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, lekarzy, decydentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, sektora prywatnego i – co najważniejsze – przedstawicieli osób żyjących z HIV, dzięki czemu stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i inspirowania do nowych inicjatyw w zakresie programów HIV/AIDS.

Gościem konferencji był pełnomocnik ds. równego traktowania i społeczeństwa Obywatelskiego Adam Lipiński. Poinformował uczestników konferencji, że nie ma żadnego zagrożenia dla uchwalenia w niezmienionym kształcie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021 jak i Programu Lekowego, do którego właśnie dopisano dwa kolejne leki nowej generacji, zgodnie w wytycznymi Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.

- Cieszymy się z tej deklaracji i obecności pana ministra wśród nas, zwłaszcza, że nasze prośby o spotkanie w tych sprawach z Ministerstwem Zdrowia spotykały się z całkowitym brakiem odzewu, a wiemy, że były pomysły „ulepszania" systemu który działa modelowo — mówi Mateusz Liwski z Fundacji „Res Humanae", organizator konferencji.

Obecność ministra z rządu PiS na spotkaniu organizacji zrzeszających społeczników, pacjentów i lekarzy zajmujących się HIV/AIDS spotkało się ze zdziwieniem, ale przede wszystkim satysfakcją, że wbrew obiegowym opiniom rząd nie porzuca żadnej grupy pacjentów. Co więcej — z naszych informacji wynika, że nowy minister pracuje także nad ustawą o Centrum Inicjatyw Obywatelskich, kataloguje problemy kobiet, ojców walczących o swoje prawa, organizacji społecznych.

Spotkanie zbiega się z obchodzonym 1 grudnia z inicjatywy WHO Światowym Dniem Walki z AIDS. - Rok 2016 jest szczególny, mija bowiem 35 lat odkąd AIDS się pojawiło i zostało nazwane i 25 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego, kiedy to świat zauważył problem — tłumaczył Mateusz Liwski. — Te 35 lat pokazało nam jak nauka i medycyna mogą zmienić oblicze choroby i jednocześnie o ile trudniej jest zmienić nastawienie społeczne do osób z nią żyjących.
Mimo, że zmienił się profil osób które się zakażają, zmieniły się
okoliczności w jakich to się dzieje  a przede wszystkim zmienił się
sposób leczenia .

— Dziś biorąc jedną tabletkę dziennie można z wirusem HIV żyć normalnie przez dziesiątki lat. Mimo, że zakazić się nim jest o wiele trudniej niż wirusem HCV, to strach przed chorobą pozostał. A przecież dzisiaj z powodu HIV już w naszym kraju praktycznie się nie umiera — wyjaśniał prof. Andrzej Horban, Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych. — W Polsce, dzięki organizacjom pacjentów i lekarzy, społecznikom i Krajowemu Centrum ds. AIDS, stworzony został modelowy system opieki nad pacjentami z HIV, który stawiany jest za wzór w wielu krajach świata.

Mimo, że od czasu kiedy pomagał pacjentom Marek Kotański minęło wiele lat, w nastawieniu społecznym i stygmatyzacji chorych z HIV niewiele się zmieniło. Wciąż kuleje edukacja i wiedza nie tylko w społeczeństwie ale i wśród samych lekarzy. Ciągle nie wiemy czemu prawie połowa z 20 tys. zdiagnozowanych osób z HIV/AIDS w Polsce się nie leczy. — Realnym zagrożeniem — dodaje prof. A. Horban — jest już nadciągająca fala imigrantów z Ukrainy i Białorusi, gdzie odsetek zakażonych jest o wiele większy niż w Polsce. - Sir Elhon John w swojej doskonałej książce "Miłość jest lekarstwem" napisał: „Każdy człowiek zasługuje na współczucie, każdy człowiek zasługuje na szacunek i wreszcie zasługuje na to, by być kochanym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ AIDS jest wywoływane przez wirusa, ale epidemi AIDS już nie. Epidemia AIDS jest napędzana przez stygmatyzację, przemoc i obojętność - dodał.

Na stygmatyzację pacjentów z HIV/AIDS zwrócił uwagę minister Adam Lipiński, deklarując jednocześnie wsparcie dla programów edukacyjnych i profilaktycznych zwiększających świadomość społeczeństwa i pracowników służby zdrowia. — Antoni Kępiński, jeden z najbardziej znanych polskich psychiatrów powiedział: „Wykluczenie ze świata społecznego, śmierć społeczna, równa się dla człowieka śmierci biologicznej". W XXI wieku, kiedy mamy lekarstwa na wirusa, wciąż jedynym lekarstwem na wykluczenie jest serce, wiedza i dobroć — zakończył swoje wystąpienie minister Lipiński.

Na Konferencji wręczono także honorowe „Czerwone Kokardki" za działalność na rzecz pacjentów z HIV/AIDS i profilaktyki.

Autopromocja
FORUM ESG

Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

- Antoni Kępiński - jeden z najbardziej znanych polskich psychiatrów powiedział: "Wykluczenie ze świata społecznego, śmierć społeczna, równa się dla człowieka śmierci biologicznej" - w XXI wieku kiedy mamy lekarstwa na wirusa - wciąż jedynym lekarstwem na wykluczenie jest serce, wiedza i dobroć - zakończył swoje wystąpienie minister Lipiński.