Ok. 20 przypadków wystąpienia "syndromu hawańskiego" może wiązać się z działaniami obcych sił - wśród nich są przypadki dolegliwości, na które zaczął uskarżać się personel amerykańskiej ambasady w Hawanie, w 2016 roku. Kolejna grupa przypadków wystąpienia "syndromu hawańskiego" to przypadki, których nie udało się wyjaśnić. Ale w setkach innych spraw CIA znalazło wiarygodne, alternatywne wyjaśnienie pojawiających się objawów.

CIA odmawia komentarza w tej sprawie.

Wystąpienie "syndromu hawańskiego" po raz pierwszy stwierdzono pod koniec 2016 roku w Hawanie

Raport CIA ma głosić, że koncepcja, iż "syndrom hawański", czyli tajemnicze schorzenie, wywołujące objawy o charakterze neurologicznym, może być efektem wymierzonego w obywateli USA działania Rosji lub innego obcego państwa, nie została potwierdzona.

Osoby, u których stwierdzono wystąpienie "syndromu hawańskiego" skarżyły się m.in. na bóle głowy i nudności. Na dolegliwości przypisywane wystąpieniu tego tajemniczego schorzenia skarżyły się setki Amerykanów na całym świecie.  

W 2018 roku NBC News informowało, że wywiad USA podejrzewa, iż "syndrom hawański" to efekt celowych działań Rosji, wymierzonych w amerykańskich dyplomatów i oficerów wywiadu. Ale w ciągu ostatnich trzech lat nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Czytaj więcej

Syndrom hawański. Tajemnicza choroba dyplomatów

W raporcie 2020 roku amerykańska Narodowa Akademia Nauk informowała, że uszkodzenia mózgu zaobserwowane u niektórych Amerykanów dotkniętych "syndromem hawańskim" mogą być efektem bezpośredniego użycia wobec nich energii mikrofalowej, nad którą prace miała od lat prowadzić Rosja.

Zespół badaczy i ekspertów analizujących symptomy, które wystąpiły u 40 pracowników Departamentu Stanu i innych agencji rządowych stwierdził, że takie przypadki nie były wcześniej opisywane w literaturze medycznej.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przedstawiciele administracji USA od dawna podkreślali jednak, że nie mogą być pewni, czy wystąpienie tajemniczego schorzenia jest efektem celowych działań ani nawet czy jest efektem działań człowieka.

Raport CIA w tej sprawie nie ma charakteru ostatecznego - ustalenia, o których pisze NBC News to wstępne ustalenia.

Wystąpienie "syndromu hawańskiego" po raz pierwszy stwierdzono pod koniec 2016 roku w Hawanie, gdzie na tajemnicze schorzenie zaczęli uskarżać się dyplomaci ambasady USA na Kubie. Symptomy "syndromu hawańskiego" obejmowały słyszenie dziwnych dźwięków, zaburzenia widzenia, problemy z pamięcią i utrzymaniem równowagi, bóle głowy i mdłości.