Nie można ustanowić drogi publicznej na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste - wyrok WSA

Nie można ustanowić drogi publicznej na gruncie oddanym osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste.

Aktualizacja: 01.08.2020 08:31 Publikacja: 31.07.2020 08:09

Nie można ustanowić drogi publicznej na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste - wyrok WSA

Foto: Adobe Stock

Uchwałą z 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Częstochowy rada miasta zaliczyła do kategorii dróg gminnych m.in. ul. Krzemienną. Uchwała była jeszcze kilkakrotnie zmieniana, ale ulica wciąż figurowała w załączniku wyliczającym drogi gminne. Ostatnio sprawa nabrała aktualności w związku z planowanymi przez miasto inwestycjami na dużą skalę.

Grupa użytkowników wieczystych jednej z działek, na której wyznaczono przebieg drogi, zarzuciła, że zaliczenie ul. Krzemiennej do kategorii dróg gminnych nastąpiło na gruntach Skarbu Państwa, będących od 5 grudnia 1990 r. w ich użytkowaniu wieczystym. Gminie nie przysługuje do nich tytuł prawny.

Czytaj także:

Dostęp do drogi publicznej prawny i faktyczny - wyrok WSA

Prezydent miasta ani wojewoda śląski nie dopatrzyli się naruszenia prawa. Wyjaśnili, że ul. Krzemienna zlokalizowana jest na trzech działkach, będących odrębnymi nieruchomościami. Tylko jedna jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Dwie pozostałe należą do gminy. Ulica znajduje się więc głównie na gruntach gminnych.

Użytkownicy wieczyści zaskarżyli uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd zaś stwierdził jej nieważność w części dotyczącej działki będącej w użytkowaniu wieczystym skarżących. Przypomniał, że podejmując uchwałę o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych, organ gminy musi wykazać swój tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się droga. W dniu podjęcia uchwały rada miasta nie posiadała takiego tytułu do działki, będącej w użytkowaniu wieczystym skarżących. Nie wynikało to ani z uchwały o nadaniu nazwy ulicy, ani z uchwały o zaliczeniu ul. Krzemiennej do kategorii dróg gminnych – stwierdził sąd.

Zaliczenie drogi do kategorii gminnych dróg publicznych nastąpiło zatem na gruntach, do których miastu nie przysługiwał tytuł prawny. Prawo użytkowania wieczystego podlega ochronie jak własność, a kodeks cywilny wyklucza ustanowienie drogi publicznej na gruncie oddanym osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste.

Wyrok jest nieprawomocny. Wiadomo, że władze miasta wystąpiły do ministra infrastruktury o stwierdzenie nieważności decyzji ówczesnego wojewody częstochowskiego o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.

Sygnatura akt: II SA/Gl 180/20

Uchwałą z 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Częstochowy rada miasta zaliczyła do kategorii dróg gminnych m.in. ul. Krzemienną. Uchwała była jeszcze kilkakrotnie zmieniana, ale ulica wciąż figurowała w załączniku wyliczającym drogi gminne. Ostatnio sprawa nabrała aktualności w związku z planowanymi przez miasto inwestycjami na dużą skalę.

Grupa użytkowników wieczystych jednej z działek, na której wyznaczono przebieg drogi, zarzuciła, że zaliczenie ul. Krzemiennej do kategorii dróg gminnych nastąpiło na gruntach Skarbu Państwa, będących od 5 grudnia 1990 r. w ich użytkowaniu wieczystym. Gminie nie przysługuje do nich tytuł prawny.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a