Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje, że użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa mogą liczyć na częściowe umorzenie rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą na państwowych gruntach, np. centra handlowe, firmy transportowe czy magazyny. Muszą one tylko pamiętać o złożeniu wniosku w tej sprawie w terminie – czyli do 31 stycznia 2021 r.

Przepisy przewidują kilka warunków, które musi spełnić użytkownik.

Przede wszystkim powinno się zgłosić wniesienie opłaty w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu Covid-19. W praktyce więc obniżka wyniesie około 80 proc. To bardzo dużo. Warto więc się o nią postarać.

Ponadto użytkownik wieczysty nie może mieć zaległości w podatkach i innych świadczeniach publicznoprawnych i musi korzystać z nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej.

Spadek obrotów musi wynosić co najmniej 15 proc. w dowolnych dwóch kolejnych miesiącach lub 25 proc. w ciągu dowolnego miesiąca 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku.

Do wniosku dołącza się również oświadczenie o spełnieniu warunków, ale na żądanie urzędu firma musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków w ciągu 30 dni.

Podobne uregulowania dotyczące umorzenia części rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego mogą wprowadzić gminy w stosunku do swoich nieruchomości. Decyzje w tej sprawie podejmują w formie uchwały. Zależy to jednak od dobrej woli samorządów, a te z powodu pandemii mają wydrenowane budżety i nie chcą się pozbawiać dodatkowych źródeł dochodów. Do tej pory więc zrobiły to nieliczne. Przede wszystkim są to miasta średniej wielkości i małe, takie jak Bielsk Podlaski, Ostrów Wielkopolski czy Szepietowo.

To niejedyne rozwiązanie antykryzysowe dla użytkowników wieczystych.

Pierwsza tarcza antykryzysowa odraczała termin uregulowania rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego do końca czerwca 2020 r. Tarcza 4.0. przesunęła ten termin o kolejne pół roku, czyli do końca stycznia 2021 r.

W tym roku czeka więc użytkowników wieczystych kumulacja dwóch rocznych opłat, czyli za rok 2020 i 2021. Co ciekawe przepisy antykryzysowe nie różnicują użytkowników wieczystych, choć nie wszyscy mają problemy z powodu pandemii. Niektórym wiedzie się nawet o wiele lepiej i na brak pracy nie mogą narzekać, np. tak jest w wypadku firm kurierskich.

Z odroczenia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego skorzystali wszyscy użytkownicy, a nie tylko ci poszkodowani przez pandemię i z kłopotami finansowymi z tego powodu.