Rekordową karę w wysokości 146 tys. zł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (numer sprawy: RPZ-411/4/11/DW) nałożył na spółdzielnię Winogrady w Poznaniu.

Według UOKiK ograniczała ona niektórym firmom telekomunikacyjnym dostęp do administrowanych przez siebie bloków. Chciały one świadczyć na ich terenie usługi telewizji kablowej. Spółdzielnia mnożyła im różne przeszkody.

Po skardze jednej z firm UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe. Dopatrzył się naruszeń interesu publicznego. Zdaniem urzędu spółdzielnia nadużyła swojej pozycji dominującej, ponieważ niezasadnie nie wydawała zgody na zainstalowanie w jej zasobach urządzeń telekomunikacyjnych oraz linii kablowych niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zdaniem UOKiK spółdzielnia wręcz eliminowała możliwość konkurencji. Doszło więc do naruszenie art. 9 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

To nie pierwsze takie postępowanie antymonopolowe prowadzone przez UOKiK. Decyzja w sprawie spółdzielni Winogrady jest czwartą wydaną w tym roku dotyczącą ograniczania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do budynków. Łączna wysokość tegorocznych kar za te praktyki to 318 678 zł.

W tej chwili trwają dwa inne postępowania antymonopolowe: przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu oraz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łodzi.

Czytaj także w serwisach:

Prawo dla Ciebie

»

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Konsumenci

»

Umowy

»

Umowy z operatorami telekomunikacyjnymi

Prawo dla Ciebie

»

Nieruchomości

»

Spółdzielnie mieszkaniowe

Dobra Firma

»

Firma

»

Konkurencja

»

Nieuczciwa konkurencja