Właściciel posesji w obwodzie łowieckim sprzeciwi się polowaniu

Właściciel zabudowanej nieruchomości będzie mógł się sprzeciwić łowom na jego gruncie, powołując się na swoje poglądy religijne lub etyczne.

Publikacja: 19.12.2014 08:30

Właściciel posesji w obwodzie łowieckim sprzeciwi się polowaniu

Foto: Fotorzepa/Marian Zubrzycki

Rząd zaprezentował projekt zmian w prawie łowieckim. Nowelizacja jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r., w którym stwierdzono niezgodność obecnych regulacji z ustawą zasadniczą. Trybunał dotychczasowej ustawie zarzucił przede wszystkim to, że niedostatecznie chroniła prawo własności osób, do których należą grunty włączone do obwodu łowieckiego.

Proponowane zmiany zakładają wzmocnienie ochrony uprawnionych do nieruchomości. Przewidziano, że o obwodach łowieckich będzie decydował sejmik województwa, ale teraz jego uchwała będzie miała status aktu prawa miejscowego. Przed uchwaleniem będzie wykładana do publicznego wglądu. O jej udostępnieniu marszałek będzie musiał poinformować w lokalnej prasie. Właściciele nieruchomości będą się mogli zapoznać z uchwałą, a także wnieść do niej uwagi.

Jeżeli nieruchomość zostanie objęta obwodem łowieckim, właściciel będzie mógł w ciągu dwóch lat od wejścia w życie uchwały sejmiku wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu z roszczeniem o wypłatę odszkodowania. Niezbędne będzie jednak udowodnienie, że dopuszczenie polowań na danym gruncie uniemożliwiło lub ograniczyło korzystanie z niego.

Najciekawszą zmianą chroniącą uprawnienia właściciela nieruchomości będzie możliwość ustanowienia sądowego zakazu przeprowadzania polowań ze względu na klauzulę sumienia. Właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu będzie się mógł powołać na swoje przekonania religijne lub wyznawane poglądy moralne i wystąpić do sądu powszechnego o ustanowienie zakazu wykonywania polowań. Będzie to możliwe tylko w stosunku do zabudowanych nieruchomości. Spod zmian będą więc wyłączone m.in. prywatne lasy czy łąki. Z wydanego zakazu uprawniony do gruntu będzie mógł w każdej chwili zrezygnować.

Myśliwy będzie miał obowiązek poinformowania władających nieruchomościami, że na ich gruntach chce urządzić polowanie. Będzie to jednak możliwe tylko, gdy uprawniony do gruntu złoży u zarządzającego obwodem łowieckim oświadczenie z danymi do kontaktu. Uprawnienie do informacji o polowaniach będzie dostępne nie tylko dla właściciela gruntu, ale także np. dla jego najemcy czy dzierżawcy.

Projekt zakłada uwzględnienie w ustawie podziału na polowania indywidualne i zbiorowe. Do tej pory sposób ich organizacji był regulowany w rozporządzeniu, co poskutkowało w marcu 2014 r. wystąpieniem prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności tych przepisów.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Rząd zaprezentował projekt zmian w prawie łowieckim. Nowelizacja jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r., w którym stwierdzono niezgodność obecnych regulacji z ustawą zasadniczą. Trybunał dotychczasowej ustawie zarzucił przede wszystkim to, że niedostatecznie chroniła prawo własności osób, do których należą grunty włączone do obwodu łowieckiego.

Proponowane zmiany zakładają wzmocnienie ochrony uprawnionych do nieruchomości. Przewidziano, że o obwodach łowieckich będzie decydował sejmik województwa, ale teraz jego uchwała będzie miała status aktu prawa miejscowego. Przed uchwaleniem będzie wykładana do publicznego wglądu. O jej udostępnieniu marszałek będzie musiał poinformować w lokalnej prasie. Właściciele nieruchomości będą się mogli zapoznać z uchwałą, a także wnieść do niej uwagi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara