Posłowie chcą pomóc niektórym kredytobiorcom, którzy zadłużyli się we frankach szwajcarskich w latach 2005–2008 i nie radzą sobie ze spłatą.

W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej. Jego autorem jest grupa posłów PO.

Parlamentarzyści proponują wprowadzić możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację walutowego kredytu mieszkaniowego na warunkach przewidzianych w projekcie.

Chodzi o kredyt zaciągnięty na lokal (dom), w którym kredytobiorca mieszka. Zadłużony nie może posiadać innego mieszkania lub domu. Lokal nie może mieć więcej niż 75 mkw., a dom 100 mkw. Wyjątek ma być przewidziany dla kredytobiorców, którzy w dniu składania wniosku o restrukturyzację wychowują troje lub więcej dzieci.

Ostatni warunek, który trzeba spełnić, by skorzystać z przewalutowania, dotyczy relacji pomiędzy kredytem a wartością mieszkania (domu), czyli wskaźnika LtV. Zgodnie z projektem, jeżeli wartość tego wskaźnika przekracza 120 proc., to wniosek o restrukturyzację można złożyć już w dniu, w którym ustawa wejdzie w życie. Jeśli natomiast wartość wskaźnika mieści się między 100 i 120 proc., wniosek można złożyć najwcześniej po roku od daty obowiązywania nowych przepisów. Gdy natomiast różnica wyniesie nie więcej niż 80 proc., a nie przekroczy 100 proc., trzeba będzie zaczekać z wnioskiem dwa lata. Projekt ustala także zasady samego przewalutowania. Jego autorzy twierdzą, że będzie ono bardzo korzystne.

Zdaniem Michała Krajowskiego, analityka rynku kredytowego, projekt wcale nie będzie taki korzystny dla frankowiczów.

– Te przepisy to ukłon w kierunku wyborców – ocenia Michał Krajowski. – W rzeczywistości jednak żadnej rewolucji nie będzie. Ani raty kredytu, ani wysokość zadłużenia specjalnie się nie zmienią – podkreśla ekspert.

Jedyna korzyść, jaką odniosą kredytobiorcy, wynika z tego, że po restrukturyzacji wartość kredytu w niektórych wypadkach przestanie przewyższać wartość nieruchomości. Dzięki temu będą mogli ją sprzedać.

Ekspert zaznacza, że projekt jest skierowany jedynie do ok. 20 proc. kredytobiorców, a mianowicie do osób, które zaciągnęły kredyt w 2008 r., kiedy kurs franka był najbardziej korzystny.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania i obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Sejmie