W ciągu trzech kwartałów Develia przekazała klientom 746 lokali, o 58 proc. mnie niż rok wcześniej – co wynika z harmonogramu projektów. W takim samym stopniu obniżyła się sprzedaż w ujęciu wartościowym, do 252,6 mln zł. Grupa wciąż notuje wysoką na tle branży marżę brutto ze sprzedaży: 30,7 proc., jest to jednak o 2,6 pkt. proc. mniej rok do roku, a po I półroczu rentowność wynosiła aż 37,5 proc. – najwięcej w gronie deweloperów z rynku kapitałowego.

Jednak w samym III kwartale marża wyniosła zaledwie 15,1 proc., co jest już wynikiem z drugiego bieguna. Nie jest to, jak się to czasami zdarza, anomalia spowodowana np. niską, niereprezentatywną liczbą przekazanych lokali – klienci w III kwartale odebrali bowiem klucze do 264 mieszkań. 

- Rentowność działalności deweloperskiej w poszczególnych kwartałach może znacznie wahać się ze względu na przekazywanie mieszkań w różnych etapach inwestycji i charakteryzujących się różnymi marżami – mówi nam Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii. - Niższy poziom rentowności w III kwartale wynikał z planu przekazań mieszkań na 2020 r., który zakłada przekazania mieszkań o wysokich marżach w I połowie roku i przekazania lokali o niższych marżach w III kwartale. Planujemy wysoki poziom marży w IV kwartale br. – podkreśla.

W ciągu trzech kwartałów spółka sprzedała (bez uwzględniania płatnych rezerwacji) 781 mieszkań, o prawie 16 proc. mniej rok do roku (średni spadek u notowanych deweloperów to 10 proc.).

- Po słabszym pod względem sprzedaży II kwartale sytuacja poprawiła się zauważalnie w III kwartale. Klienci, którzy ze względu na pandemię odkładali zakup w czasie, wrócili do biur sprzedaży i chętniej podejmowali decyzje. Jednak sytuacja na rynku jest dynamiczna, a rosnąca liczba zachorowań nie pozostanie bez wpływu na nastroje konsumenckie. Mimo to, ze względu na dużą liczbę rezerwacji na koniec III kwartału i nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do sprzedaży, liczymy na dobrą końcówkę roku – mówi cytowany w komunikacie Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii. Na przełomie III i IV kwartału spółka otrzymała prawomocne pozwolenia na budowę ponad 1,8 tys. lokali, dlatego grupa liczy na bardzo dobrą sprzedaż w IV kwartale.

Zgodnie z nową strategią dla części komercyjnej Develia ma być czystym deweloperem. Firma sprzedaje kolejne nieruchomości, w portfelu zostały te, które wymagają popracowania, by stały się dla inwestorów atrakcyjnym produktem. To centrum handlowe Arkady Wrocławskie (w III kwartale przychody najemców sięgały 92-97 proc. tego, co uzyskiwano rok wcześniej), ikoniczny kompleks Sky Tower (modernizacja przesuwa się na 2021 r.), a także oddany w 2019 r. warszawski biurowiec Wola Retro, wynajęty obecnie w 74 proc. Pandemia wpłynęła na obniżenie wartości Arkad i Sky Tower.