Resort tnie zmiany w budownictwie. Kiosk nie stanie na zgłoszenie

Nie będzie można budować kiosków jedynie za zgłoszeniem. Doprecyzowano, kto określi wymogi techniczne dla przydomowych schronów.

Publikacja: 18.04.2024 04:30

Resort tnie zmiany w budownictwie. Kiosk nie stanie na zgłoszenie

Foto: Adobe Stock

Po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmodyfikowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, który został opublikowany pod koniec lutego. Przewiduje on m.in. rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. o przydomowe schrony, bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m sześciennych, tzw. mikrowiatraki zainstalowane na budynkach. Jeśli projekt wejdzie w życie, to wystarczyłoby zgłoszenie takiej budowy do organu architektoniczno-budowlanego.

Po uzgodnieniach i konsultacjach resort usunął ze wspomnianego katalogu kioski i pawilony sprzedaży ulicznej. Pierwotna wersja projektu zakładała, że bez pozwolenia można byłoby wybudować takie obiekty o powierzchni nie większej niż 15 mkw.

Czytaj więcej

Rząd zapowiada ważne zmiany w prawie budowlanym. Czego będą dotyczyć

Decyzja o usunięciu zapadła w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Krajową Radę Izby Architektów RP. W ocenie PIIB usunięcie z katalogu było konieczne, bo budowanie wspomnianych obiektów jedynie za zgłoszeniem oznaczałoby brak kontroli nad zagospodarowaniem przestrzeni ciągów ulicznych.

Ministerstwo wycofało się też z wydania rozporządzenia, które określi warunki techniczne, jakie powinny spełniać przydomowe schrony i ukrycia doraźne oraz ich usytuowanie. Przepisy w tej sprawie przygotowuje już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po nowelizacji budowa przydomowych schronów oraz ukryć doraźnych będzie wymagała jedynie zgłoszenia, ale pozostanie obowiązek dołączenia projektu budowlanego. Taka zmiana w projekcie została uwzględniona na wniosek Krajowej Rady Izby Architektów RP, która wskazywała, że zawarcie projektu budowlanego w zgłoszeniu budowy pozwoli uniknąć powstawania obiektów oddziałujących w niekontrolowany sposób na sąsiednie działki budowlane.

Co ważne, w projekcie pozostaje priorytetowa zmiana, czyli wydłużenie terminu obowiązywania rozporządzeń w sprawie m.in. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. Od 2019 r. brakuje rozporządzenia dotyczącego określenia wymagań architektonicznych do ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowany projekt tego rozporządzenia zobowiązuje inwestorów m.in. do wyposażenia w windę bloków i budynków użyteczności publicznej.

Etap legislacyjny: projekt po konsultacjach

Po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmodyfikowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, który został opublikowany pod koniec lutego. Przewiduje on m.in. rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. o przydomowe schrony, bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m sześciennych, tzw. mikrowiatraki zainstalowane na budynkach. Jeśli projekt wejdzie w życie, to wystarczyłoby zgłoszenie takiej budowy do organu architektoniczno-budowlanego.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin