Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zmienione przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy takiego domu. Pozostanie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Resort zaznacza, że opcja budowy na podstawie uproszczonego zgłoszenia dotyczy wyłącznie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70m , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Tym samym taki dom musi być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe, a nie w celu sprzedaży czy najmu.

- Takich właśnie domów buduje się w naszym kraju najwięcej. Dlatego z mojej inicjatywy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi konkurs architektoniczno-budowlany na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Projektanci mieli czas na składanie prac konkursowych do 31 lipca br. Ocena zgłoszonych prac potrwa do 5 września br. W efekcie, jeszcze w tym roku zaoferujemy nowe, bezpłatne projekty do pobrania dla wszystkich chętnych – zapowiada minister Waldemar Buda.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada również dalsze rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia, w tym przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 przeznaczonych do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami zagrożeń np. militarnych.

Czytaj więcej

Budowa domu powyżej 70 mkw. nie będzie wymagać pozwolenia