Problemy mieszkaniowe oczami Polaków

Ubóstwo energetyczne, luka czynszowa, rosnące koszty utrzymania – na to wskazali respondenci w raporcie Habitat for Humanity.

Publikacja: 03.07.2023 12:37

Problemy mieszkaniowe oczami Polaków

Foto: materiały prasowe

Inflacja, niskie zarobki, brak sprawnie działającej służby zdrowia i brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe to główne problemy rodzin mieszkających w Polsce według respondentów ankiety będącej podstawą raportu „Problemy mieszkaniowe osób mieszkających w Polsce oraz ocena istniejących rozwiązań” autorstwa Fundacji Habitat for Humanity Poland. Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia.

Ubóstwo energetyczne

66 proc. badanych Polaków zadeklarowało brak zmian, jeśli chodzi o sytuację mieszkaniową, 10 proc. wskazało na poprawę (w wyniku zmiany mieszkania na lepsze, bądź przeprowadzenia remontu, 50 proc. z tej grupy to mieszkańcy wsi), a co czwarta osoba mówi o pogorszeniu warunków (wzrost kosztów utrzymania mieszkania: 85 proc. wskazań).

Brak możliwości przeprowadzenia remontu mieszkania/domu, problem z niewystarczającym ogrzaniem mieszkania lub domu, brak możliwości zamiany mieszkania/domu na lepsze, bardziej odpowiednie do potrzeb – to najczęściej wskazywane przez Polaków problemy mieszkaniowe. 32 proc. Polaków zadeklarowało, że nie ma żadnych problemów mieszkaniowych – to najmniej od 2015 r.

„Wyniki badania wskazują, że co piąta osoba żyjąca w Polsce jest uboga energetycznie, co oznacza, że utrzymanie komfortowej temperatury w mieszkaniu i opłacenie rachunków za energię elektryczną są nadmiernym obciążeniem dla jej budżetu. Ubóstwo energetyczne powstaje na styku niskich dochodów, wysokich wydatków na energię oraz złego stanu technicznego domu lub mieszkania. Według danych GUS, w 2021 r. problem ubóstwa energetycznego dotyczył 1,5 mln (czyli 12 proc.) wszystkich gospodarstw domowych w Polsce” – czytamy w raporcie.

Dopłaty do kredytów to zła pomoc

Z badania wynika, że ponad 25 proc. Polaków znajduje się - w ocenie własnej - w „luce czynszowej”: ci respondenci nie mogą sobie pozwolić na mieszkania na rynku prywatnym ani nie kwalifikują się do pomocy państwa. Według danych Eurostatu, osoby mieszkające w Polsce wydają średnio prawie 18 proc. dochodów na koszty związane z mieszkaniem. 24 proc. Polaków zadeklarowało, że wydaje na mieszkanie ponad 40 proc. dochodu.

Coraz mniej badanych uważa, że państwo powinno dopłacać do kredytów hipotecznych bez względu na wysokość dochodów. Rośnie poparcie dla wsparcia finansowego przy remontowaniu i modernizacji prywatnych mieszkań i domów osobom o średnich lub niskich dochodach oraz dla dofinansowywania najmu na wolnym rynku. Coraz więcej respondentów popiera także budownictwo mieszkań na wynajem bez możliwości wykupu.

W Polsce dominującym trendem jest własność mieszkaniowa. 40 proc. badanych Polaków wskazało, że rozważyłoby najem, gdyby czynsz był znacząco niższy niż rata kredytu.

Fundacja Habitat for Humanity Poland zajmuje się m.in. programem najmu społecznego, pośrednicząc w wynajmie mieszkań między właścicielami a najemcami, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych. Ten model w 2021 r. został wprowadzony do prawa w postaci Społecznych Agencji Najmu. W 2021 r. przyznaliśmy fundacji nagrodę Real Estate Impactor w kategorii „Inicjatywa wnoszącą nową jakość dla mieszkańców”.

Inflacja, niskie zarobki, brak sprawnie działającej służby zdrowia i brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe to główne problemy rodzin mieszkających w Polsce według respondentów ankiety będącej podstawą raportu „Problemy mieszkaniowe osób mieszkających w Polsce oraz ocena istniejących rozwiązań” autorstwa Fundacji Habitat for Humanity Poland. Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia.

Ubóstwo energetyczne

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Rok po wprowadzeniu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego
Rynek nieruchomości
Temperatura rynku rośnie
Nieruchomości
Deweloperzy w maju wciąż nie rwali się do budowania
Nieruchomości
Popyt na kredyty mieszkaniowe rozkwita
Budownictwo
Deweloperzy produkują pod rządowy program