Dodatki energetyczne - ostatni dzień na złożenie wniosków

Zostało już niewiele czasu, spełnienie formalności, jeżeli chcemy mieć tańszy węgiel, ogrzewanie czy tańszy prąd.

Publikacja: 29.11.2022 14:33

Dodatki energetyczne - ostatni dzień na złożenie wniosków

Foto: Adobe Stock

Ostatni dzień na złożenie wniosków to 30 listopada 2022 roku. Choć w szczególnych przypadkach będą dozwolone wyjątki. Terminy dla obywateli, samorządów, a nawet niektóre limity, mogą się różnić w zależności od beneficjenta.

Sztywne terminy dodatków

Gminy przyjmują wnioski na dodatki tylko do 30 listopada br. Niektóre urzędy oferują możliwość złożenia wniosku przez ePUAP. Wystarczy wejść do katalogu, wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego. Ale uwaga, ten, kto dostał dodatek na węgiel, nie dostanie go już na ogrzewanie. W przypadku węgla będzie to 3 tys. zł, natomiast przy ogrzewaniu dofinansowanie będzie różne i zależne od tego, jakiego rodzaju paliwo zgłosiliśmy. Czyli 500 zł, gdy jest to kocioł gazowy i LPG, 1 tys. zł, gdy w piecu, kominku, kozie itp. Używane jest paliwo stałe lub drewno kawałkowe. 2 tys. zł należy się na kocioł olejowy zaś 3 tys. na opalanie pelletem oraz biomasą. Po tej dacie przyjmowanie wniosków będzie zamknięte.

Czytaj więcej

Tani prąd nie dla wszystkich. Ostatni moment na złożenie oświadczenia

Dodatek elektryczny

Gospodarstwa ogrzewane energią elektryczną także składają wnioski o jednorazowe dodatki z tego tytułu. Dofinansowanie wynosi od 500 zł do 3000 zł w zależności od źródła ciepła. Termin mija także 30 listopada. Tu także wysokość wsparcia zależy od źródła tj. 3000 zł pellet, 2000 zł olej opałowy, 1000 zł drewno kawałkowe i 500 zł LPG. Jednorazowy dodatek należy się także gospodarstwom, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła w wysokości 1000 zł. W przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Tu termin składania wniosków ruszy dopiero w grudniu br.

- Co ważne zgodnie z ustawą domy, które zainwestowały w fotowoltaikę, nie dostaną tego dodatku-zastrzega radca prawna Ewa Derc z kancelarii DERC PAŁKA.

Ponadto warto pamiętać, że dodatki przysługują, gdy pod jednym adresem funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Tu jednak gmina sprawdzi, czy dana rodzina posiada na pewno uprawnienie do takiego świadczenia, przeprowadzając wywiad np. z sąsiadami. Więcej niż jedno świadczenie w domu należy się, gdy pod jednym dachem mieszka kilka rodzin, każda mieszka w osobnym lokalu, maja osobne piece.

- Ministerstwo daje nam całą listę rzeczy, które powinniśmy sprawdzić i wykonać, jeżeli mamy uzasadnione wątpliwości w zakresie wniosku. Czy rodzina korzystała ze świadczeń rodzinnych i zasiłków, świadczeń wychowawczych, dodatku osłonowego i mieszkaniowego. Jeżeli mamy wątpliwości, musimy zrobić wywiad środowiskowy – tłumaczy Magdalena Młochowska, koordynator ds. zielonej Warszawy.

Zamrożone stawki za prąd

Rząd przyjął także ustawę o maksymalnych cenach prądu w 2023 r. W przypadku tańszego prądu, w terminie do 30 listopada, oświadczenia o prawie do zamrożonej ceny powinny złożyć samorządy oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przy czym tu tańszy prąd należy się odbiorcom uprawnionym, czyli posiadającym prawo do lokalu, w którym prowadzą działalność. W innym przypadku warto pomyśleć o przepisaniu liczników z właściciela lokalu na najemcę. Dla gospodarstw domowych, zgodnie z decyzją Sejmu cena prądu do 2 tys. MWh wyniesie 693 zł, za MWh, dla samorządów i MŚP 785 zł za MWh.

Oświadczenie muszą złożyć podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności np. szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Wyjątki od reguły

Jest ich kilka. W przypadku prowadzenia działalności polegającej np. na rehabilitacji niepełnosprawnych, termin na złożenie oświadczenia to 30 listopada. Chociaż to nie oznacza, że jego niedotrzymanie grozi utratą zniżek. Niezłożenie w tym terminie powoduje stratę zniżki na najbliższy miesiąc po tym, w którym złożono dokument. Ale już osoba niepełnosprawna, nie dość, że może złożyć oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. to należy jej się większy limit tańszego prądu tj. 2600 MWh. Poza tym większe limity należą się rolnikom oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny tj. 3 MWh.

- Przy czym im wcześniej takie osoby złoża oświadczenie tym szybciej będą korzystały z tańszego prądu – przypomina Aleksander Brzóska z ministerstwa klimatu i środowiska. Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawcy energii elektrycznej sami dokonają korekt rachunków.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Maksymalne ceny gazu

Zgodnie z propozycją rządu w 2023 r. zamrożone ceny gazu mają się należeć wszystkim. Dodatkowo najbardziej potrzebujący mają dostać dodatek gazowy. Obejmą gospodarstwa domowe, wspólnoty, spółdzielnie oraz podmioty wrażliwe. Rząd chce też, aby ceny gazu były na poziomie 2022 r., choć to mało prawdopodobne, ponieważ ponownie będzie musiał być doliczany 23 proc. VAT. O zwrot Vat na podstawie faktury będą mogły wystąpić osoby zużywające gaz do celów grzewczych i posiadające dochody do 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

– Do końca roku jest zamrożona taryfa na gaz dla gospodarstw domowych. Ta ustawa kończy się w grudniu tego roku, przygotowaliśmy nowe rozwiązanie – mówi minister MKiŚ Anna Moskwa. - Od początku 2023 roku VAT wróci do taryfy gazowej, ale w przyszłym roku funkcjonować będzie maksymalna cena za gaz – około 200 zł netto/MWh – zapewniła minister.

Zamrożone ponadto mają zostać stawki za dystrybucję. Jak zakłada procedowany projekt spółkom obrotu będą wypłacane rekompensaty pokrywające różnicę pomiędzy ceną gazu z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy a ceną wskazaną w ustawie.. Czy jednak pokryją one koszty mrożenie cen gazu? Oficjalnie Orlen, będący już właścicielem PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny czeka na ustawę. Słyszymy jednak, że spółka ma obawy czy taki sposób, może w pełni pokryć stratę, wynikającą z mrożenia cen gazu na 2023 r.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Łukasz Batory, szef działu energetyki w Kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy

Sprzedawcy, a więc spółki obrotu, maja już doświadczenie z obsługiwaniem tego świadczeń z 2019 r., kiedy ceny również zamrożono i analogiczne oświadczenia również były składane. Ich weryfikacja powinna, więc pójść w miarę sprawnie. Ceny maksymalne przyjęte drogą ustawy są, co prawda 1,5 – 2 razy wyższe niż stosowane dotychczas, ale wciąż kilka razy mniej niż wzrost wynikający z rynkowej wartości energii, który był obserwowany w ciągu tego roku. Skala wniosków może dotyczyć nawet 2 mln firm. Jak wynika z danych PARP, sektor MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8 proc. Wśród nich najliczniejszą grupą (97,0 proc.; 2,1 mln) są mikroprzedsiębiorstwa. Udział firm małych w strukturze polskich przedsiębiorstw wynosi 2,2 proc. (48,9 tys.), średnich – 0,7 proc. (14,8 tys.).


Ostatni dzień na złożenie wniosków to 30 listopada 2022 roku. Choć w szczególnych przypadkach będą dozwolone wyjątki. Terminy dla obywateli, samorządów, a nawet niektóre limity, mogą się różnić w zależności od beneficjenta.

Sztywne terminy dodatków

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Rynek wtórny. To czas przecen i rabatów
Nieruchomości
REIT-y to nuda i przewidywalność, czego nie można powiedzieć o OZE
Nieruchomości
Kredyt „Na start”. Firmy robią swoje
Nieruchomości
Na domowe spa musi być pozwolenie
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Nieruchomości
Rynek transakcyjny w Polsce na wiosnę obudził się z letargu
Nieruchomości
Zielone umowy najmu standardem rynkowym