- Odsetek ten od trzech lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Decyzja o wdrożeniu rozwiązań smart jest najczęściej podyktowana potrzebą zwiększenia komfortu mieszkania. Większość użytkowników zadeklarowała, że jest zadowolona z wybranych rozwiązań i planuje rozbudowę systemu – wskazują autorzy „Raportu o budowie domów" z firmy Oferteo.pl.

W ubiegłym roku na rozwiązania smart zdecydowało się 30 proc. budujących domy. – 23 proc. z nich wybrało pojedyncze, niescentralizowane urządzenia. Pozostali zdecydowali się na centralne systemy sterowania – podają analitycy Oferteo.pl. - Systemy inteligentnego domu są już stosunkowe dobrze znane – tylko 17 proc. nigdy o nich nie słyszało. Dla tych, którzy je znali, ale nie zdecydowali się na nie, problemem często była zbyt wysoka cena (51 proc.).

Większość respondentów przyznała, że na decyzję o instalacji rozwiązania smart home wpłynęła przede wszystkim potrzeba zwiększenia komfortu. - Podobnie jak w 2020 roku, było to 80 proc. ankietowanych. Dla 64 proc. decydujące było ich zainteresowanie nowymi technologiami. Odsetek ten wzrósł o 14 pkt proc. w porównaniu ze wcześniejszym rokiem – czytamy w raporcie.

– Nowe technologie są coraz ważniejszym elementem codzienności i pojawiają się praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które mogą sprawić, że nasz dom będzie jeszcze lepszym miejscem do życia – mówi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Wśród osób instalujących system inteligentnego domu wzrosła też potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa. W 2021 roku jako główny powód decyzji wskazało je 46 proc. respondentów. To 10 pkt proc. więcej niż w roku 2020 (36 proc.).

- 65 proc. osób budujących dom w 2021 roku było w pełni zadowolonych z zakupionych urządzeń smart home, a 17 proc. przyznało, że spełniły one ich oczekiwania częściowo. Większość respondentów planuje w przyszłości rozbudować swój system inteligentnego domu (65 proc.). 33 proc. ankietowanych chciałoby wdrożyć systemy oświetlenia, 31 proc. zawory oraz zraszacze ogrodowe, a 28 proc. – alarmy i narzędzia do sterowania ogrzewaniem – podają autorzy raportu.

Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku metodą CAWI na próbie 416 osób, które w 2021 roku budowały dom.