- Tereny objęte pracami planistycznymi to prawie 60 proc. obszaru miasta. Plany powinny być uchwalone w najbliższych czterech latach, a pokrycie całego miasta planami jest realne w perspektywie ośmiu lat – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dziś miasto jest objęte planami w 28 proc.

Ratusz planuje też opracowanie nowej edycji studium kierunków zagospodarowania. Ma być ona gotowa na przełomie 2021 i 2022 r.

Stolica województwa śląskiego rozpoczęła tym samym cykl wirtualnych spotkań „W 8 pytań dookoła miasta" organizowanych przez Urban Land Institute Poland (ULI). Podczas tych spotkań władze największych polskich miast przedstawiają strategię i politykę przestrzenną, wizję i misję rozwoju miasta.

Jakie plany mają samorządy, by uczynić miasta bezpiecznymi, zrównoważonymi środowiskowo, odpornymi na zmiany klimatyczne i sprzyjające integracji społecznej, ale też konkurencyjnymi i atrakcyjnymi dla inwestorów i młodych talentów? Jaką mają ofertę dla branży nieruchomości?

Podczas spotkania prezydent Katowic zapowiedział, że w najbliższych latach miasto może liczyć na rozbudowę infrastruktury transportowej - m.in. przebudowę DK 81 (węzły drogowe Giszowiec i Piotrowice), przebudowę wylotu DTŚ w kierunku wschodnim czy budowę drogi stanowiącej przedłużenie ul. Stęślickiego do al. Korfantego i dalej do Siemianowic Śląskich i Czeladzi.

W planach jest też budowa linii tramwajowej na południe miasta i budowa węzła przesiadkowego Kostuchna. Jedną z kluczowych inwestycji będzie też budowa Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenach po likwidowanej kopalni KWK Wieczorek.

- W ten projekt będzie zaangażowany sektor prywatny z branży gamingu, e-sportu i nowych technologii. Chcemy także pozyskać finansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówi Marcin Krupa. - Ograniczenia w dochodach wynikające z kryzysu wywołanego pandemią staramy się w części zrównoważyć w pozyskiwaniem unijnych funduszy. Planujemy też emisję obligacji komunalnych w związku z budową stadionu miejskiego. Dostaliśmy również dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - to 65,3 mln zł.

Bohaterem kolejnego spotkania będzie Gdynia.

- ULI jest naturalnym partnerem takich rozmów. Jego nadrzędną misją jest zrównoważony rozwój miast i odpowiedzialne kształtowanie ładu przestrzennego – mówi Dorota Wysokińska-Kuzdra, senior partner w firmie doradczej Colliers, przewodnicząca ULI Poland i członek Komitetu Wykonawczego ULI Europe. - Wspieramy planowanie i rozwój obszarów miejskich poprzez dzielenie się sprawdzonymi metodami z całego świata. Umożliwiamy wymianę doświadczeń pomiędzy biznesem a przedstawicielami administracji.

- Pandemia zmusza nas do przemyślenia jeszcze raz planowania i strategii rozwoju miast. Na pierwszej linii są władze lokalne i samorządy, z którymi UN-Habitat współpracuje w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, a także planowania i budowy miast bardziej zrównoważonych i lepiej reagujących na wyzwania współczesnego świata, w tym zmiany klimatyczne - podkreśliła Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), gość specjalny pierwszego spotkania. - Bardzo dobrą okazją do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń będzie zaplanowane na czerwiec 2022 r. Światowe Forum Miejskie, którego gospodarzem zostały Katowice.

Urban Land Institute to międzynarodowa organizacja non profit oraz instytut badawczy, którego misją jest wytyczanie odpowiedzialnych sposobów planowania i rozwoju miast, sprzyjających tworzeniu i umacnianiu lokalnych społeczności. Instytut został założony w 1936 roku. Dziś zrzesza ponad 45 tys. członków na całym świecie.

Urban Land Institute Poland działa w Polsce od 2014 r., realizując inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii na temat wyzwań, przed jakimi stoją deweloperzy, inwestorzy, architekci, urbaniści i władze samorządowe.