We wtorek Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 30 kwietnia 2021 r. upłynie czas wstrzymania ustawą z 14 kwietnia 2016 r. sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wraz z jej wejściem w życie podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości zasobu stała się dzierżawa, która z wielu względów jest korzystna dla rolników.

Czytaj także:

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną nieco mniejsze

Projekt nowej ustawy przedłuża okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości o kolejne pięć lat, czyli do 30 kwietnia 2026 r., a także zwiększenie z 2 do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania. Sugeruje się też, by wstrzymanie sprzedaży nie dotyczyło udziałów we współwłasności nieruchomości.

Oznacza to, że zainteresowani kupnem gruntów rolnych Zasobu w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy będą mogli uczynić to jedynie w uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi przypadkach, za zgodą ministra.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu