Wrocławska firma ruszyła z ofertą dwuipółletnich obligacji o wartości do 20 mln zł - to jedna piąta wartości całego programu. Zapisy są przyjmowane od 4 do 22 czerwca w punktach obsługi klienta oferującego, czyli DM Michael/Ström. Papiery są oprocentowane według formuły WIBOR 3M plus marża 4,3 proc. – obecnie to 6 proc.

Wpływy z emisji spółka przeznaczy na zakup nieruchomości.

- Mamy wszelkie predyspozycje, by w kolejnych latach dalej zwiększać skalę biznesu. Mamy potencjał, by w 2018 r. sprzedać ponad 800 lokali mieszkalnych i usługowych oraz przekazać około 660 lokali – mówi cytowany w komunikacie Marcin Misztal, prezes i2 Development. W 2017 r. firma sprzedała 813 lokali (wzrost o 90 proc.). - Wierzymy, że nasze wyniki finansowe i operacyjne, perspektywy rozwoju oraz nieskazitelna historia obsługi zadłużenia odsetkowego wpłyną korzystnie na zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami – zaznacza prezes. Prognoza na 2018 r. zakłada osiągnięcie 197 mln zł skonsolidowanych przychodów i 30 mln zł zysku netto.

Na koniec marca deweloper miał 81 mln zł zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych dla inwestorów instytucjonalnych, 30 mln zł z tytułu pożyczek od głównych akcjonariuszy oraz 64 mln zł z tytułu kredytów budowlanych.