LC Corp, Lokum Deweloper i Unidevelopment z grupy giełdowego Unibepu to liderzy rankingu rentowności uzyskanej ze sprzedaży mieszkań w I połowie 2018 r. Dziewięć z 19 analizowanych przedsiębiorstw uzyskało marżę brutto ze sprzedaży na poziomie zbliżonym lub wyższym niż 30 proc.

Inwestorzy bacznie obserwują wyniki firm, słysząc o wzroście kosztów wykonawstwa i cen gruntów, czego nie można w nieskończoność przenosić na ceny lokali. Specyfika sprawozdawczości deweloperów polega jednak na tym, że bazą przychodów w I połowie 2018 r. są mieszkania sprzedane blisko dwa lata temu, budowane na tańszych gruntach, z cenami wykonawstwa sprzed obserwowanego od połowy ub.r. wzrostu kosztów.

Dlatego można się spodziewać, że w najbliższych kwartałach spółki będą jeszcze raportować relatywnie wysokie, zbliżone do obecnych marże. Pełny obraz bieżących realiów kosztowych powinien być widoczny w raportach za lata 2021–2022.

Analizując wyniki za I połowę, należy wziąć poprawkę na sezonowość – ze względu na cykl budowlany przeważającą część wyników deweloperzy księgują dopiero w II półroczu, szczególnie w ostatnim kwartale. Dlatego spółki zalecają, by analizować ich wyniki w ujęciu rocznym. Średnia rentowność zależy też od miksu projektów – np. Ronson pokazuje w sprawozdaniu rentowność poszczególnych inwestycji – w I półroczu wahała się ona między 30 a zaledwie 0,3 proc. W przypadku Polnordu są projekty z marżami 25 proc., ale i z ujemnymi wynikami.

Jak firmy zapatrują się na wyniki kolejnych okresów? – Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku – gruntów, wykonawstwa, pracy – utrzymanie przez LC Corp osiągniętej w I półroczu marży brutto ze sprzedaży będzie zadaniem niezwykle trudnym, jednak spółka wierzy, że kontynuacja strategii pozwoli zredukować wpływ niekorzystnych czynników na wyniki – mówi Dariusz Niedośpiał, prezes lidera zestawienia, LC Corp.

– W I półroczu ukończyliśmy budowy terminowo, mimo widocznych na rynku problemów z pozyskaniem wykonawców i deficytem materiałów budowlanych. Było to możliwe dzięki pełnieniu roli generalnego wykonawcy naszych inwestycji. Taki model biznesowy pozwala nam na pełną kontrolę kosztów i terminów realizacji projektów – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum.

Więcej czytaj w „Parkiecie"