Mam trzy pytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych. Pierwsze brzmi: czy trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby być zarządcą nieruchomości? Pytanie drugie: czy aby zarządzać wspólnotą, trzeba wykupić ubezpieczenie OC i na jaką kwotę? Pytanie trzecie: czy za zarządzanie trzeba płacić VAT i CIT, bo przecież od nowego roku nastąpiły zmiany w ustawach o tych podatkach?

[i][b]Witold D.[/b][/i]

Co do pierwszego pytania: osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka lub inna jednostka zawiera z właścicielem (ami) nieruchomości (m.in. ze wspólnotą mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd) umowę cywilnoprawną o świadczenie usług administrowania lub zarządzania nieruchomością (w przypadku wspólnoty – nieruchomością wspólną). Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może zostać zatrudniona przez wspólnotę mieszkaniową (podpisać umowę o pracę lub umowę-zlecenie) na stanowisku administratora nieruchomości. W taki sam sposób wspólnota może zatrudnić księgowego, a także dozorcę czy konserwatora dźwigu.Odpowiedź na pytanie drugie brzmi – tak. Aby zarządzać wspólnotą, trzeba wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kwota zależna jest od zakresu ryzyka, to zaś zależy przede wszystkim od wielkości nieruchomości.Co do VAT i CIT, to wszystkie osoby i wszystkie podmioty gospodarcze osiągające dochód płacą podatki. Osoby zatrudnione (w dowolnej formie), a także osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej płacą podatki od dochodów osobistych – PIT, przy czym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podatek od dochodów z tej działalności jest wyodrębniony. Spółki oraz inne podmioty gospodarcze niebędące osobami fizycznymi płacą podatek od dochodów, jeżeli w danym roku osiągną dochód – CIT.Zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze niebędące osobami fizycznymi płacą podatek od towarów i usług – VAT. Jest on zróżnicowany, a jego stawka zależy od grupy towarów i usług. W szczególności usługi zarządzania nieruchomościami, a więc także usługi administrowania, ujęte w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług pod numerem 70.32.11, są obecnie zwolnione z tego podatku.