Taki obowiązek nakłada  na niego przepis, który pojawił się w prawie geodezyjnym i kartograficznym rok temu. Na jego podstawie Rada Ministrów przygotowała rozporządzenie w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.Wchodzi ono w życie 2 listopada. Określa  rodzaje  kartograficznych opracowań, których wykonanie i udostępnianie należy do obowiązków głównego geodety kraju.

Są to  m.in. cyfrowe mapy  hydrograficzne, geomorfologiczne,  użytkowania ziemi.  Jednocześnie  definiuje te pojęcia. Będzie więc wiadomo, jakie dane znajdą się na tych mapach.

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2011 r. DzU nr 222, poz. 1328

Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Ewidencja, geodezja i kartografia