Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył poziom stóp procentowych niespodziewanie. Niewykluczone są jednak kolejne spadki stóp. Analitycy przewidują, że do kolejnej obniżki kosztu pieniądza w Eurolandzie - także o 25 pkt - dojdzie już w przyszłym miesiącu.  To dobre wiadomości dla polskich kredytobiorców, którzy mają zobowiązania mieszkaniowe w euro lub dopiero planują zadłużyć się na mieszkanie w europejskiej  walucie.

- Dzisiejsza obniżka poziomu stóp procentowych i oczekiwania co do kolejnego ich grudniowego cięcia, są pozytywne dla naszych kredytobiorców hipotecznych. W ślad za stopami procentowymi powinna bowiem pójść w dół 3-miesięczna stawka wskaźnika Euribor, będąca podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów w euro - komentuje Marek Nienałtowski, główny analityk Domu Kredytowego Notus.

Euribor w ostatnim okresie pozostawał pod negatywnym wpływem zawirowań na rynkach finansowych, delikatnie rosnąc zarówno we wrześniu, jak i w październiku. Dziś - jeszcze przed decyzją EBC - jego wartość została ustalona na poziomie 1,58 proc.

Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec sierpnia br. wartość udzielonych gospodarstwom domowym kredytów mieszkaniowych w europejskiej walucie wynosiła ponad 25 mld złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 8,26 proc.

Z kolei według Związku Banków Polskich (raport AMRON-SARFiN), w II kw. br. udział wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w europejskiej walucie w wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 14,1 proc. i był wyższy niż I kwartale, kiedy to wynosił 13,2 proc.

Żródło: DK Notus

Jak zmieniał się EURIBIOR