Tak wynika z danych Home Brokera, który powołuje się na listopadowy indeks S&P/Case Shiller, traktowany jako najbardziej wiarygodny miernik tendencji w tym zakresie.

- Wartość indeksu polega na tym, że odnosi się do wartości stałej grupy nieruchomości, a jednocześnie jest przedstawiany w formie trzymiesięcznej średniej, by lepiej uchwycić tendencje cenowe. Z 20 miast wchodzących w skład indeksu 19 odnotowało wzrost cen. Największy wystąpił w Phoenix i sięgnął blisko 23 proc. Spadek cen odnotowano tylko w Nowym Jorku. Wyniósł 1,2 proc.