Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał właścicielce zamontować drzwi do mieszkania w taki sposób, by otwierały się do środka, a nie na klatkę schodową. Tłumaczył, że blokują drogę przeciwpożarową, jaką jest klatka schodowa. Naruszają więc przepisy przeciwpożarowe.

Właścicielka mieszkania, kiedy nic nie wskórała w wojewódzkim nadzorze, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten uchylił decyzję nadzoru.

Uznał, że zabrakło w niej precyzji. Zdaniem sądu drzwi ewidentnie blokują klatkę schodową i trzeba to zmienić. Nadzór budowlany nie określił jednak, co ma wykonać właścicielka lokalu i w jakim terminie.

sygnatura akt: VIII SA/Wa 720/14