- Podliczyliśmy wyniki trzeciej edycji Rankingu Dzielnic Warszawy w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących budownictwa wielorodzinnego w 2015 roku - mówi Paweł Putkowski, prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. - Celem rankingu jest rozpoznanie sprawności pracy urzędów administracji samorządowej w Warszawie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Deweloperzy badali, ile czasu trwa - od dnia złożenia wniosku do otrzymania decyzji - oczekiwanie na uzyskanie decyzji administracyjnej. Ranking obejmuje 18 warszawskich dzielnic, w których wydawane są decyzje o warunkach zabudowy (WZ) i o pozwoleniu na budowę (PnB) dla obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 15 tys. mkw.

- Dla celów porównawczych w rankingu uwzględnione zostały także decyzje wydane przez ratusz, który prowadzi postępowania dla inwestycji przekraczających 15tys. mkw. powierzchni - tłumaczy Paweł Putkowski.

Ranking przeprowadzany jest w oparciu o dostarczone przez poszczególne urzędy dane, bez uwzględnienia okresu, na jaki postępowanie uległo ewentualnemu zawieszeniu lub opóźnieniu (zgodnie z art. 35 §5 KPA).

Decyzje o warunkach zabudowy: najwięcej we Włochach, najszybciej - Targówku

W 2015 roku wydano w Warszawie 178 decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Aż 74 proc. z nich przypadło w udziale urzędom dzielnicowym.

Najwięcej decyzji WZ - 25, wydano w dzielnicy Włochy - co stanowi blisko 20 proc. wszystkich decyzji WZ wydanych w dzielnicach. Natomiast na Wilanowie i Żoliborzu nie wydano żadnej decyzji.

- O ile w przypadku Wilanowa można to tłumaczyć dużym, bo ponad 70-proc. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, to Żoliborz charakteryzuje się bardzo wysokim zurbanizowaniem i w tej najmniejszej pod względem powierzchni dzielnicy zaczyna brakować atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, o czym może świadczyć brak wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę - wyjaśnia Paweł Putkowski.

Kluczowe znaczenie w rankingu miał jednak czas wydania decyzji. W tej kategorii najlepszy okazał się Targówek.

- Trzeba jednak wspomnieć, że pomimo zauważalnej poprawy w stosunku do roku poprzedniego, czas wydawania decyzji - zarówno przez dzielnice, jak i ratusz - wciąż nie jest zadowalający. Prawie 76 proc. decyzji zostało wydanych z przekroczeniem ustawowego terminu 60 dni. Zdecydowanie lepiej w tym zestawieniu wypada ratusz, gdzie 45 proc. decyzji wydano z przekroczeniem ustawowego terminu. W dzielnicach było to ponad 87 proc. - mówi Paweł Putkowski.

Pozwolenia na budowę: spadek decyzji dla dużych projektów i wielu liderów

W 2015 roku w stolicy wydano 285 pozwoleń na budowę. To o 227 mniej niż w roku 2014. Ten spadek spowodowany jest mniejszą, bo aż o 261, liczbą wydanych decyzji przez ratusz, a więc dla dużych projektów, których powierzchnia całkowita przekracza 15 tys. mkw.

- Tym samym 63 proc. wszystkich wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę było efektem prac dzielnic, a 37 proc. ratusza, co stanowi odwrotne proporcje w stosunku do 2014 roku - wynika z danych deweloperów.

Najwięcej decyzji wydano na Białołęce i Pradze Południe, zaś na Żoliborzu i w Śródmieściu nie wydano żadnej decyzji.

- W tej kategorii także kluczowy był czas oczekiwania na decyzję. A tę najszybciej wydawano na Ochocie, Targówku, Ursynowie, w Wawrze, Rembertowie, Ursusie i Wesołej - wylicza Paweł Putkowski. - W całej Warszawie 48 proc. decyzji o pozwoleniu na budowę wydano w ustawowym terminie - do 65 dni. Pozostałe 52 proc. wydano z przekroczeniem tego terminu, z czego prawie 11 proc. w przedziale od 6 do 12 miesięcy. W ustawowym terminie 65 dni więcej decyzji wydały dzielnice - 52 proc., a ratusz - proc.

Targówek liderem, za nim Ursus i Ursynów

W klasyfikacji generalnej, uwzględniającej zarówno czas wydania decyzji o warunkach zabudowy, jak i decyzji o pozwoleniu na budowę, liderem okazał się Targówek, który w rankingu z 2014 roku zajmował drugą lokatę.

Na podium znalazł się także Ursynów, który zanotował największy awans - w 2014 roku zajmował 18. pozycję oraz Ursus, który rok wcześniej był na pierwszym miejscu - a więc cały czas w ścisłej czołówce.

- Ogromny awans Ursynowa to dowód na to, że z roku na rok można zdecydowanie poprawić pracę urzędu, a tym samym skrócić czas potrzebny na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak i pozwoleniu na budowę - uważa Paweł Putkowski. - Warto podkreślić, że w obu kategoriach (WZ i PnB) zarówno w dzielnicach, jak i w skali całego miasta nastąpiła niewielka poprawa w stosunku do roku 2014. Daje to nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej - podsumowuje prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich.