Budowę tanich mieszkań pod wynajem przewiduje rządowy program Mieszkanie+. W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy wdrażającym go w życie. Jej pełna nazwa to „o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe". Właśnie zakończyły się konsultacje międzyresortowe oraz społeczne tej propozycji. Zgłoszono do niej sporo zastrzeżeń.

Szkoda dla innych

Projekt przewiduje powołanie do życia Narodowego Funduszu Mieszkaniowego (czyli banku ziemi). Trafią do niego państwowe działki budowlane.

Polski Związek Firm Deweloperskich zwraca uwagę, że przekazanie ziemi może się odbyć z pokrzywdzeniem podmiotów realizujących społecznie istotne cele, takich jak uczelnie czy szkoły. Zgodnie bowiem z ministerialną propozycją po przekazaniu nieruchomości Funduszowi wygaśnie ustanowiony na ich rzecz trwały zarząd.

– Tymczasem dzięki oddaniu nieruchomości w najem lub dzierżawę czerpią z tego tytułu zyski i w ten sposób poprawiają swoją sytuację finansową – wyjaśnia Konrad Płochocki z PZFD.

Rządowa propozycja może też pogorszyć kondycję finansową powiatów – ostrzegają niektórzy wojewodowie, w tym kujawsko-pomorski. Powiaty również zostaną pozbawione dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowana czy czynszu dzierżawnego.

Na tym uwagi się nie kończą. Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań zauważa, że projekt nic nie mówi, na jakich zasadach będzie określany czynsz za najem oraz cena za zbywane mieszkanie. Takie samo spostrzeżenie ma fundacja Habitat for Humanity Poland.

„Brak zapisu o maksymalnej stawce czynszu przyczyni się do stopniowej komercjalizacji zasobu" – twierdzi w piśmie fundacji Magda Ruszkowska-Cieślak, jej dyrektor.

Uwagi ma też Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego. Wskazuje na niejasności w propozycji zmian w art. 18 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ma się tam pojawić zdanie drugie, z którego będzie wynikało, że „w szczególności wykreśla się z księgi hipoteki wpisane po ujawnieniu roszczenia o przeniesienie własności".

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Będą kłopoty z wpisami hipoteki

W ten sposób ministerstwo chce dać najemcom, którzy chcą wykupić mieszkanie w przyszłości, gwarancję, że rzeczywiście będą mogli to zrobić. Jednak zdaniem Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego propozycja ta zmienia całkowicie sens przepisu. Może utrudnić wpis roszczenia, które było złożone do sądu przed wnioskiem najemcy. Dlatego Fundacja proponuje, by pozostawić przepis w obecnym brzmieniu.

Etap legislacyjny: po konsultacjach publicznych