2021 r. z pewnością zapisze się w annałach rynku mieszkaniowego. W sześciu największych aglomeracjach, według szacunków JLL, w I i II kwartale padły rekordy sprzedaży, ale III kwartał przyniósł wyraźne schodzenie. Wyniki za IV kwartał poznamy niebawem.

Deweloperzy z rynku kapitałowego ruszyli z publikacją wyników sprzedaży za okres październik-grudzień. Dla tej grupy najlepszy był II kwartał, ale zarówno w I, II jak i III kwartale poszczególne spółki osiągały szczyty sprzedaży.

Atal

Ogólnopolski deweloper w IV kwartale sprzedał (bez rezerwacji) 1039 mieszkań, o 41 proc. więcej rok do roku, trzeci kwartał z rzędu osiągając czterocyfrową wartość. Sprzedaż była niższa niż w poprzednich dwóch kwartałach – Atal swój szczyt zanotował w okresie kwiecień-czerwiec, znajdując nabywców na ponad 1,2 tys. lokali.

W całym 2021 r. spółka sprzedała 4258 mieszkań, z czego 132 funduszowi PRS – to o 47 proc. więcej rok do roku. Poprzedni rekord to 3196 w 2019 r. Prezes Zbigniew Juroszek uważa, że i w 2022 r. spółka ma potencjał znalezienia nabywców na 4 tys. lokali. Na koniec grudnia deweloper miał zawartych 710 umów rezerwacyjnych.

Dom Development

Również Dom Development przebił w 2021 r. poziom 4 tys. mieszkań, znajdując nabywców (uwzględniając płatne rezerwacje) na 4066 lokali, o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej, bo 2165 umów podpisano w Warszawie, 1263 w Trójmieście, 519 we Wrocławiu, a nowy rynek – krakowski – dołożył 119 lokali.

W samym IV kwartale firma nadgoniła z ofertą, co pozwoliło – po zadyszce w III kwartale - ponownie wypracować czterocyfrową sprzedaż. Dom Development znalazł nabywców na 1094 mieszkania, o prawie 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Deweloper w 2021 r. przekazał 3332 mieszkania, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Rozpoczynamy rok 2022 w bardzo komfortowej sytuacji finansowej i operacyjnej. Kładziemy duży nacisk na długoterminowy, zrównoważony rozwój. Wyrazem tej strategii jest dobór rynków, na których działamy – aglomeracji o silnych rynkach pracy, niezależnie od koniunktury gospodarczej. W tym roku stawiamy na rozwój działalności w Krakowie i utrzymanie wiodącej pozycji w naszych pozostałych lokalizacjach – powiedział prezes Jarosław Szanajca. Menedżer podkreślił, że grupa korzystała w 2021 r. z sytuacji rynkowej – popyt na mieszkania był silny, a podaż kulała. Gracze z mocnymi bankami ziemi i o dużej skali mogli notować wysoką sprzedaż i takież marże.

- Specjalizujemy się w projektach o podwyższonym standardzie w głównych aglomeracjach Polski, nasi klienci to w dużej mierze osoby dysponujące znacznym wkładem własnym, o wysokiej zdolności kredytowej. Seria podwyżek stóp procentowych w IV kwartale została przez nas odebrana jako racjonalne posunięcie stabilizujące rozgrzany rynek mieszkaniowy, ale o znikomym wpływie na nasz segment rynkowy. Oczekiwania inflacyjne w dalszym ciągu istotnie wspierają zakupy gotówkowe – w minionym kwartale ich udział w sprzedaży Grupy Dom Development wzrósł do 54 proc. – podkreślił Szanajca. - Konsekwencją wysokiej inflacji jest również presja kosztowa, zarówno na rynku gruntów inwestycyjnych, jak i wśród podwykonawców, zwłaszcza mniejszych firm, dotkniętych zmianami regulacyjnymi, które weszły w życie w 2022 r. Grupa Dom Development, dzięki efektowi skali, własnemu generalnemu wykonawstwu oraz bogatemu bankowi ziemi, ogranicza ryzyka związane ze spodziewanym wzrostem kosztów - zaznaczył.

Murapol

Ogólnopolski deweloper, który odwołał niedawno IPO, w 2021 r. sprzedał 4532 mieszkań, o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Klienci indywidualni kupili (umowy deweloperskie i przedwstępne) 2809 lokali, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, ponadto spółka zawarła umowę na dostarczenie 1723 mieszkań inwestorowi z rynku PRS, swojemu właścicielowi – funduszowi Ares.

Na koniec grudnia w ofercie Murapolu było 2,8 tys. mieszkań w 11 miastach. W banku ziemi spółka miała parcele pod budowę 18,8 tys. lokali dla klientów indywidualnych oraz 1,7 tys. na potrzeby PRS.

W 2021 r. firma przekazała klientom klucze do 2926 mieszkań.

- Wypracowane w 2021 roku wyniki operacyjne są dla nas niezwykle satysfakcjonujące mimo wciąż trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Potwierdzają na pewno odporność na zawirowania gospodarcze przyjętego przez nas modelu operacyjnego, solidne fundamenty biznesu oraz trafność produktu wypracowanego przez ponad 20 lat doświadczeń w różnych warunkach ekonomicznych na polskim rynku. Niewątpliwie to co nas wyróżnia spośród innych deweloperów i to co się sprawdziło to jest nasz wysoce zintegrowany model biznesowy, szeroka dywersyfikacja geograficzna oraz dopasowanie oferty mieszkań do najszerszego i najbardziej chłonnego segmentu rynku – co jest naszą przewagą, zwłaszcza w warunkach rosnących stóp procentowych – skomentował Nikodem Iskra, prezes Murapolu. Deweloper w 2021 r. wydał na grunty 213 mln zł i w 2022 r. przewiduje kolejne znaczące zakupy.

Marvipol

Działająca głównie w Warszawie spółka w 2021 r. sprzedała (w tym rezerwacje) tylko 376 mieszkań, o 65 proc. mniej niż rok wcześniej. Firma boryka się z niską ofertą, szczególnie po dużej transakcji z funduszem PRS w IV kwartale 2021 r. (655 lokali). W ostatnim kwartale ub.r. Marvipol podpisał 131 umów.

Deweloper podał, że wartość sprzedanych w 2021 r. mieszkań to 369 mln zł wobec 634 mln zł rok wcześniej (353 mln zł przypadło na umowę z funduszem PRS).

W 2021 r. Marvipol przekazał klucze do 554 mieszkań o wartości 410 mln zł wobec odpowiednio 791 i 424 mln zł rok wcześniej.

Wikana

Działająca w południowo-wschodniej Polsce firma w 2021 r. znalazła nabywców na (nie licząc rezerwacji) 324 mieszkania, o 103 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od dekady. W samym IV kwartale Wikana sprzedała 85 mieszkań, o 104 proc. więcej rok do roku i 10 proc. mniej kwartał do kwartału. Spółka zbiera owoce inwestycyjnej ofensywy i zwiększania oferty, korzysta również z tego, że mieszkaniowy boom obejmuje nie tylko największe aglomeracje. Na koniec grudnia spółka w ofercie miała 470 lokali w projektach w Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu, Świdniku, Tarnobrzegu i Zamościu.

- Atrakcyjna oferta mieszkaniowa, zdywersyfikowany bank ziemi pozwalający nam elastycznie reagować na rynkowy popyt oraz mocna sytuacja finansowa to tylko niektóre z naszych atutów, dzięki którym z optymizmem i ambitnymi celami biznesowymi wkroczyliśmy w nowy rok. Zamierzamy konsekwentnie realizować strategię rozwoju skoncentrowaną na rozwijaniu działalności deweloperskiej na rynkach spoza tzw. „wielkiej szóstki”. Chcemy dalej rozszerzać zakres geograficzny biznesu utrzymując mocną obecność na naszych głównych rynkach – skomentował Piotr Kwaśniewski, prezes Wikany.

Lokum Deweloper

Działająca we Wrocławiu i Krakowie firma w 2021 r. sprzedała (bez rezerwacji) 744 mieszkania, o 61 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to borykała się z uszczuploną ofertą. Sam IV kwartał wypadł bardzo dobrze, firma podpisała 220 umów. Na koniec grudnia spółka miała zawartych 59 umów rezerwacyjnych, a w ofercie były 443 lokale.

- Cały czas mamy do czynienia z silnym popytem i dużym zainteresowaniem klientów mieszkaniami z rynku pierwotnego. Wynik za 2021 r. uznajemy za bardzo dobry. Mimo niesprzyjających warunków, z jakimi się mierzymy – problemy w uzupełnianiu oferty, rosnące koszty realizacji inwestycji, malejąca zdolność kredytowa nabywców - odnotowujemy wzrost sprzedaży rok do roku i w 2022 r. również będziemy dążyć do utrzymania tej tendencji. Nasze inwestycje charakteryzują się podwyższonym standardem, przez co kierowane są do zamożniejszych klientów, posiadających większą zdolność kredytową – skomentował Bartosz Kuźniar, prezes Lokum. Deweloper ma w banku ziemi parcele pod budowę ponad 11 tys. lokali.

W 2021 r. spółka przekazała klientom 569 lokali, o 46 proc. więcej rok do roku.

Robyg

Notowany na Catalyst deweloper w 2021 r. wypracował rekordowy wynik podpisując 4,3 tys. umów deweloperskich, o 57 proc. więcej niż rok wcześniej – bez udziału transakcji PRS. Firma przekazała klucze do 2,94 tys. mieszkań.

Robyg to kolejny gracz, który mocno zaangażuje się w PRS. Firma jest w trakcie przejmowania przez fundusz TAG Immobilien i będzie dostarczać lokale do jego polskiej platformy. Według deklaracji inwestora, około 12 tys. mieszkań z banku ziemi zasili platformę najmu, a 11 tys. zostanie sprzedana klientom detalicznym.

- Za nami rekordowy rok, ale nasze plany są rozpisane na kilkanaście najbliższych lat – podkreślił Eyal Keltsh, wiceprezes Robyga. – Rok 2021 był bardzo udany dla całego polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych, popyt rósł znacznie szybciej niż w 2020 r. Obserwowaliśmy rosnący popyt inwestycyjny – co jest efektem zarówno zainteresowania dużych podmiotów zagranicznych, jak i zmiany aktywności inwestycyjnej Polaków, którzy przekierowywali środki z lokat na inwestycje w nieruchomości. Uważamy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w ciągu najbliższych 2dwóch lat będzie się stabilnie rozwijał. Spodziewamy się, że nadal popyt będzie przewyższał podaż, ze względu na wymogi proceduralne i administracyjne dotyczące wprowadzania nowych inwestycji. Wzrost popytu może być także stymulowany przez nabywców lokujących swój kapitał, jednak nadal kupujący mieszkanie na własne potrzeby będą stanowić istotną część nabywców – zaznaczył.

Victoria Dom

Notowany na Catalyst deweloper budujący w Warszawie i od niedawna w Krakowie w 2021 r. sprzedał (w tym rezerwacje) 1607 lokali, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Miniony rok oceniamy pozytywnie. Klienci cały czas poszukują kompaktowych i funkcjonalnych mieszkań w dobrej lokalizacji. Ostatnio widoczne jest jednak ochłodzenie popytu wynikające z dużego wzrostu cen, który jest efektem wyższych kosztów generalnego wykonawstwa oraz budowy projektów na droższym banku ziemi. Oczekujemy, że w najbliższych 2-3 kwartałach na rynku mieszkaniowym dynamika sprzedaży będzie utrzymywała się w trendzie bocznym z możliwą tendencją spadkową. Wzrost cen będzie widoczny jeszcze w bieżącym roku, jednak przy malejącym wolumenie sprzedaży – skomentował Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii. Spółka nie wlicza do sprzedaży lokali budowanych przez podmiot zależny w Berlinie i Lipsku.

Inpro

Trójmiejska spółka w 2021 r. sprzedała 728 mieszkań, o prawie 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale znalazła nabywców na 152 lokale, co było najsłabszym wynikiem od czterech kwartałów.

Develia

W 2021 r. ogólnopolski deweloper sprzedał (bez rezerwacji) 1921 mieszkań, o 41 proc. więcej niż rok wcześniej i więcej niż zakładał plan (1750-1850 lokali). W samym IV kwartale spółka znalazła nabywców na 421 mieszkań - to najmniej od czterech kwartałów. Na koniec grudnia zawarte były 173 umowy rezerwacyjne.

- Miniony rok był dynamiczny i jednocześnie bardzo udany dla branży deweloperskiej. Popyt na utrzymywał się przez cały rok na bardzo wysokim poziomie, przekraczając na największych rynkach dostępną ofertę. Mimo narastających problemów z dostępnością działek, znacznie powiększyliśmy bank gruntów Develii, zabezpieczając tereny pod 4700 mieszkań, w tym tych na potrzeby PRS. Pozwoli nam to realizować kolejne projekty i zwiększać skalę działania w segmencie mieszkaniowym – skomentował Andrzej Oślizło.

W 2021 r. deweloper przekazał 1903 mieszkania, o 65 proc. więcej rok do roku.

Archicom

Przejęta przez Echo Investment i okrojona do rynku wrocławskiego firma w 2021 r. znalazła nabywców na (nie wliczając rezerwacji) 1275 mieszkań, o 31 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale podpisała 227 umów – to najmniej od pięciu kwartałów.

Echo Investment i Archicom

Echo w 2021 r. sprzedało (bez rezerwacji) 1680 mieszkań, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei przejęty w zeszłym roku Archicom znalazł nabywców na 1275 lokali, o 31 proc. więcej rok do roku. To oznacza, że grupa pro-forma (Archicom jest konsolidowany od kwietnia) zanotowała sprzedaż blisko 3 tys. mieszkań, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Zgodnie z tendencją widoczną na szerokim rynku, I i II kwartał ub.r. wypadły dla spółek lepiej, III i IV słabiej – co tłumaczone jest wyprzedaniem oferty, a nie kłopotami z popytem.

– W ciągu ostatnich pięciu lat z firmy sprzedającej około 300 mieszkań rocznie, przez wzrost organiczny i zakup Archicomu, Echo weszło do grona największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Na tym nie kończą się nasze ambicje. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki i zdobywać coraz większą część rynku mieszkaniowego przy jednoczesnym zwiększaniu marży. Bank ziemi obu spółek pozwala na wybudowanie około 15 tys. lokali w nadchodzących latach. Mamy najlepszych specjalistów, wieloletnie doświadczenie, a także doskonałą markę. Jesteśmy przekonani, że ta sytuacja w nadchodzących kwartałach przełoży się na wzrost skali i wyższą opłacalność naszych projektów – skomentował Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Echo to nadworny budowniczy i udziałowiec platformy PRS Resi4Rent. Spółka nie wlicza tych lokali do bieżącej sprzedaży. W 2021 r. rozpoczęła dla Resi4Rent budowę 1,5 tys. mieszkań.

Ronson

W 2021 r. ogólnopolski deweloper sprzedał 877 mieszkań, o 4,5 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale firma zawarła 111 umów, czyli niewiele na tle poprzednich kwartałów 2021 i 2020 r. (spadek o 57 proc. rok do roku i 32 proc. kwartał do kwartału).

- 2021 r. był kolejnym udanym rokiem pod względem sprzedaży, prawie 900 umów to solidny wynik, zgodny z założeniami. Naszym celem nie było pobicie kolejnego rekordu ale dostosowanie tempa sprzedaży do zmieniających się warunków rynkowych – skomentował prezes Boaz Haim. - Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasza oferta była szeroka, atrakcyjna i odpowiadała aktualnym potrzebom naszych klientów. Jednocześnie uzupełniamy nasz bank ziemi o nowe, ciekawe lokalizacje. Wszystko to pozwala nam planować stały i zrównoważony rozwój naszej działalności w najbliższych latach – dodał.

2021 r. był dla spółki rekordowy pod względem przekazań – klienci odebrali klucze do 1007 mieszkań, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Cordia Polska

Notowana na Catalyst grupa (w jej skład wchodzi Polnord) w 2021 r. sprzedał 592 mieszkania, o 162 proc. więcej niż rok wcześniej. Najlepiej wypadł II kwartał, ale firma nie ujawnia szczegółów. W ub.r. 333 mieszkania zostały kupione w Warszawie, pozostałe w Krakowie i Gdańsku. Cordia Polska stawia na dalszy rozwój na tych kluczowych rynkach, a także w nowym mieście, w Poznaniu.