Z informacji zawartych przesłanym komunikacie wynika jednak, że rząd przyjął projekt zmian w prawie zawierający zapisy, które nie znalazły się w projekcie przesłanym do konsultacji społecznych.

Mowa chociażby o wprowadzonej konieczności składania przez inwestora podczas procedury zgłoszenia:

-oświadczenia – składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej – że planowana budowa jest prowadzona dla własnych potrzeb mieszkaniowych;

- oświadczenia, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową, w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;

-oświadczenia informującego, że dokumentacja jest kompletna. 

Budynki, które mają powstać w ramach procedury z Polskiego Ładu mają być wolnostojące i posiadać nie więcej niż dwie kondygnacje. Liczba projektowanych domków -które w podstawie nie będą miały mieć więcej niż 70 mkw - nie będzie mogła być też większa niż jeden na każde 500 m kw powierzchni działki. „Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli. Jednocześnie rozmiar działki może być mniejszy niż 500 m kw” - czytamy w rządowym komunikacie.

Zaznacza się w nim, że budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski (to również nowość) nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.