Mają też powstać parki, zewnętrzne siłownie i nowa infrastruktura dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego etapu osiedla deweloper planuje złożyć jesienią.

- Niezagospodarowane działki blisko centrum miasta wypełnią nowi mieszkańcy, powstaną lokale usługowe oraz atrakcyjne tereny rekreacyjne   – zapowiada Aleksandra Wołodźko, prezes Greenfields, firmy doradczej działającej na zlecenie właścicieli nieruchomości. -  Aby było to możliwe inwestor na własny koszt wybuduje niezbędną infrastrukturę, w tym drogi.

Powierzchnie usługowe w parterach nowych budynków zajmą ok. 800 mkw.

Piotr Jakubowski z firmy Apricot podkreśla, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego celem projektantów było zaplanowanie jak największej ilości terenów zielonych. - Aż 60 proc. działki będzie stanowiła powierzchnia biologicznie czynna. Planujemy tak zagospodarować zieleń, aby zachęcała do rekreacji na świeżym powietrzu. Jesteśmy otwarci na rozmowy z miastem na temat szczegółów atrakcyjnego zagospodarowania tego terenu – podkreśla.

Budowa osiedla ma trwać ok. 20 miesięcy.