7 marca biuro wicepremiera Rosji Dmitrija Czernyszenki poinformowało, że ​​rząd planuje zniesienie wymogu publikacji prac naukowych w zagranicznych czasopismach, indeksowanych w bazach Web of Sience i Scopus, przy realizacji federalnych projektów i programów. Czernyszenko polecił rosyjskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki szybkie wdrożenie nowego systemu oceny efektywności badań naukowych.

Rosyjski resort nauki zareagował na te żądania w piątek. - Mamy podstawy do stworzenia własnego, suwerennego systemu oceny działalności naukowej, który odpowiada interesom Federacji Rosyjskiej - powiedział minister Walery Falkow. - Dziś, w obecnej sytuacji, potrzebne jest wyważone i pragmatyczne podejście, oparte na interesach narodowych, w tym w dziedzinie naukometrii i działalności publikacyjnej. Konieczne jest zaproponowanie fundamentalnie nowych wskaźników, kryteriów i ocen działalności badawczej, wyznaczenie wytycznych dla pracy nie tylko pojedynczego naukowca, ale także dużych i małych zespołów naukowych, laboratoriów, uczelni i instytutów badawczych - mówił.

Do tej pory w punktacji uwzględniane były m.in. publikacje w uznanych, zagranicznych periodykach naukowych czy występy na zagranicznych konferencjach. Teraz Rosja chce opracować „nową listę autorytatywnych czasopism i konferencji” oraz wsparcie polegające na „zmianie wagi publikacji na rzecz publikacji i monografii krajowych”. Ponadto w trakcie dyskusji zaproponowano zwiększenie roli takich wskaźników jak stopień wykorzystania wyników badań w przemyśle, aktywność patentowa oraz obecność wspólnych badań z firmami biznesowymi.

Ponadto rosyjskim naukowcom ma zostać zaproponowane „zwiększenie roli takich wskaźników jak stopień wykorzystania wyników badań w przemyśle, aktywność patentowa oraz wspólne badania z przedsiębiorstwami”.