Podczas remontu wieżyczki głównej na dachu katedry we Fromborku znaleziono miedzianą tubę zawierającą dokumenty z 1841 roku z uzupełnieniami z 1909 roku, oraz dokumenty z ostatniego remontu dachu katedry z 1987 roku.

Oprócz tego w tubie są monety — najwcześniejsze pochodzą z 1766 roku, ale są także datowane na XIX wiek oraz z lat 80. XX wieku. Jest także okolicznościowy medal Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Umieszczanie kapsuł czasu to zwyczaj praktykowany przez wykonujących remonty zabytkowych budowli. Dokumenty zawinięte były w gazetę L'Osservatore Romano z 1987 roku, w której zamieszczono program III planowanej wizyty Jana Pawła II.

Odkryte dokumenty zostaną poddane konserwacji powrócą do tuby, która powróci na dawne miejsce czyli umieszczona zostanie w kuli zaczepionej na iglicy sygnaturki centralnej nad nawą główną świątyni. Remont wieżyczek ma zakończyć się jesienią.

- Wykonawcy remontów ważnych obiektów pozostawiają po sobie ślad w postaci dokumentu informującego kto przeprowadza remont i w jakich okolicznościach historycznych. Jeśli mamy do czynienia z katedrą, to podajemy imię papieża sprawującego obecnie pontyfikat, następnie imię obecnego biskupa diecezji oraz inne osoby związane z remontem. My uzupełnimy dokumenty w informację o papieżu Franciszku i metropolicie arcybiskupie warmińskim Wojciechu Ziembie i arcybiskupie koadiutorze Józefie Górzyńskim — wyjaśnia proboszcz katedry ks. dr Jacek Wojtkowski.

—pap, Nauka w Polsce