Wzorzec kilograma to obecnie walec o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonany z platyny i irydu. Znajduje się w sejfie Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sevres koło Paryża.

Naukowcy uważają, że oficjalna definicja kilograma powinna opierać się na pomiarach wykonanych z wykorzystaniem prądów elektrycznych służących do określenia tej jednostki wagi.

Zmiany te nie będą odczuwalne w codziennym życiu, ale moment ten postrzegany jest jako rewolucja w zakresie wag i miar.

Oznacza to, że od 20 maja 2019 roku wszystkie jednostki, na których opierają się inne pomiary - w tym nie tylko kilogram, ale także metr, sekunda, amper, kelwin, kandela i kręt - będą oparte na stałych fizycznych. Do tej pory tylko kilogram określany był za pomocą przedmiotu.

W przeciwieństwie do metalowych brył, które obecnie stanowią podstawę do ważenia przedmiotów, stała nie będzie się stopniowo rozpadać ani zbierać kurzu, a także nie ma żadnego ryzyka, że spadnie na ziemię.

Nowy system będzie również lepszy do pomiaru najmniejszych i największych mas.