Z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w oświacie będą nagrody specjalne w wysokości 1125 zł, czyli około 900 zł netto. Otrzymają je tylko nauczyciele zatrudnieni 20 września 2023 r. Prawo do nagrody ma nie przysługiwać osobom, które od 1 do 20 września przebywać będą na urlopie bezpłatnym. Dodatkowy zastrzyk gotówki nauczyciele otrzymają do 14 października.

Nauczycielom zatrudnionym w kilku szkołach czy przedszkolach gratyfikację wypłaca placówka, w której pedagog jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.

Na styczeń rząd zapowiada wzrost nauczycielskich wynagrodzeń. Planowana jest podwyżka o 12,3 proc. Zgodnie z projektem budżetu na przyszły rok kwota bazowa dla nauczycieli ma wynieść 4471,28 zł

Podstawa prawna: art 2 nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DzU z 10 sierpnia 2023 r., poz. 1586).

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024