Ulga przysługuje zarówno na małoletnich potomków, jak i na uczące się starsze dzieci (do 25. roku życia), a także na otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek.

Jeśli jednak dziecko przyszło na świat dopiero w tym roku, rodzice nie odliczą pełnej kwoty. Ulga przysługuje bowiem proporcjonalnie (za miesiąc 92,67 zł). Przykładowo, jeśli pociecha urodziła się w listopadzie, można odliczyć 185,34 zł (92,67 zł x 2).

Rodzice muszą podzielić się ulgą, czyli odliczyć przysługującą kwotę po połowie albo w ustalonej przez siebie proporcji.

Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Roczne rozliczenie podatkowe » Ulgi i odliczenia » Ulga na dzieci