Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez wymianę informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń. W rezultacie podpisanego porozumienia możliwa będzie szybsza i bardziej skuteczna reakcja na niebezpieczne zdarzenia pojawiające się w sieci.

– W naszym banku od lat działają zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo systemów transakcyjnych oraz monitorujące sieć pod kątem zagrożeń cyberprzestępczością. Aby zminimalizować ryzyko takich zdarzeń, rozpoczynamy współpracę z firmą Microsoft. Dzięki wymianie informacji i doświadczeń ze specjalistami z działającej na całym świecie jednostki Digital Crimes Unit, nasi eksperci będą w stanie podejmować działania jeszcze zanim potencjalne zagrożenie dotrze do naszego kraju – informuje PKO BP.

Z serwisów transakcyjnych PKO korzysta ponad 7,6 mln klientów.

– Naszym obowiązkiem jest więc nie tylko odpowiednie zabezpieczenie systemów bankowych, ale także minimalizowanie zagrożeń, na które klienci mogą być narażeni w sieci. Wiedza specjalistów globalnie działającej firmy Microsoft oraz doświadczenie pracowników banku, doskonale znających specyfikę rynku polskiego, przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa bankowości internetowej – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO.

W efekcie współpracy bank, w przypadku wystąpienia zagrożenia w sieci, będzie mógł liczyć na informacje o adresach sieciowych zainfekowanych przez złośliwe oprogramowanie i wykorzystanych do zdalnych ataków w cyberprzestrzeni, m.in. w kampaniach phishing'owych (wyłudzających dane) i kampaniach DDoS – Distributed Denial of Service (blokowania wybranych serwerów sieciowych na skutek zalewania ogromną ilością pakietów danych, uniemożliwiając ich obsługę).

Program ECCTIP jest jedynym globalnym programem bezpłatnego przekazywania informacji o zagrożeniach sieciowych.

– Podobny zakres informacji był udostępniany dotychczas jedynie w postaci płatnych usług przez firmy monitorujące bezpieczeństwo w sieci. Program umożliwia ograniczenie liczby zainfekowanych urządzeń w internecie, które mogą być wykorzystywane do ataków. Współpraca z uczestniczącymi podmiotami pozwala na skuteczną wymianę informacji dotyczących nowych metod ataków i zabezpieczeń oraz analizę przechwyconych próbek złośliwego oprogramowania – podkreśla Ronald Binkofski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoftu.