Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2020 r. 96,1 mln zł, o 10,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Grupy nie ominęły spowodowane pandemią trudności w prowadzeniu działalności, przede wszystkim w zakresie organizacji wydarzeń biznesowych, konferencji i szkoleń. W odpowiedzi na uwarunkowania rynkowe grupa obniżała koszty, co pozwoliło poprawić rentowność. Redukcje nie dotyczyły przy tym wynagrodzeń. Dzięki szybko wdrożonym programom dostosowawczym zyski grupy wzrosły na wszystkich poziomach. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacji, z oczyszczeniem z wpływu programu opcji menedżerskich) wyniosła w 2020 r. 22,6 mln zł, o 3,6 proc. więcej rok do roku. Zysk netto zwiększył się o 13,6 proc. do 16,3 mln zł. Rentowność netto wyniosła 17 proc., a EBITDA rekordowe 22,5 proc.

- Wyniki finansowe minionego roku uważamy za bardzo dobre. Utrata części przychodów była nieunikniona, ale szybka reakcja i przeniesienie działalności związanej z wydarzeniami biznesowymi do sfery cyfrowej pozwoliła nam obronić, a nawet poprawić zyskowność prowadzonych operacji - mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media.  – Szczególną satysfakcję czerpiemy z tego, że te rekordowe zyski udało nam się osiągnąć bez redukcji w sferze wynagrodzeń. Zgodnie z planem przebiega również ambitny plan inwestycyjny w zakresie infrastruktury IT prowadzony przez spółki grupy - dodaje.

Przeczytaj też - Tomasz Jażdżyński: Trudno nie być zadowolonym z wyników Gremi Media

Trzy lata poprawy

Pełną skalę poprawy sytuacji finansowej grupy widać na przestrzeni ostatnich trzech lat. Skorygowany wynik EBITDA w 2020 r. wyniósł 22,6 mln zł - pięć razy tyle, co w 2017 r., a zysk operacyjny - osiem. Zysk netto zwiększył się skokowo z poziomu 0,69 mln zł trzy lata wcześniej do 16,5 mln zł w 2020 r.

- Skokowa, kilkukrotna poprawa zysków przy zbliżonym poziomie przychodów to efekt ciężkiej pracy całego zespołu i konsekwentnego konwertowania produktów oraz usług oferowanych przez grupę do sfery cyfrowej – podkreśla Jażdżyński.