Przychody TVN w I kwartale 2011 roku wyniosły 582 ,4 mln zł, o 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 52,7 mln zł, o 31,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa wykazała też stratę netto na poziomie 40,6 mln zł, przy 64 ml  zł zysku rok wcześniej.  Analitycy spodziewali się straty, ale na niższym poziomie.

Konsensus przygotowany przez agencję Reutera zakładał  w spółce 30 mln zł straty.

Spółka tłumaczy stratę różnicami kursowymi. - Zysk z różnic kursowych w pierwszym kwartale zeszłego roku stanowiły w większości niezrealizowane zyski z długu denominowanego w euro, natomiast w pierwszym kwartale 2011 r. niezrealizowane straty z tego tytułu zostały z nadwyżką skompensowane przez dodatni gotówkowy wynik z transakcji zabezpieczających – podaje TVN w komunikacie.

Zysk operacyjny grupy według analityków miał wzrosnąć o 27,5 proc. do 51 mln zł, EBITDA (czyli zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem)  o  22,4 proc. - do 120 mln zł, a przychody zwiększyć się o 7,6 proc. do 590 mln zł.

Przychody platformy cyfrowej "n" (z uwagi na jej wciąż niestabilną sytuację finansową spółka wypłaciła dużo niższą niż w 2009 roku dywidendę za 2010 rok: 0,04 zł za akcję przy 0,31 zł n akcję w 2009 roku) wyniosły w I kwartale 176,1 mln zł, o 27,3 proc. więcej niż rok wcześniej. To „n" i Onetowi zawdzięcza wzrost przychodów cała Grupa TVN. EBITDA platformy „n" była ujemna i wynosiła 2,1 mln zł ( rok wcześniej było to 25,1 mln zł).

Liczba jej abonentów wyniosła 826,7 tys. (na koniec 2010 roku było ich 805 tys.).

Telewizyjna grupa zauważyła, że wolny wzrost rynku reklamy w początku roku znajduje odzwierciedlenie w zmienionych oczekiwaniach dotyczących rynku reklamy telewizyjnej, którego wzrost jest obecnie szacowany na średnim jednocyfrowym poziomie w ciągu całego roku. Wczoraj dom mediowy Starlink podał, że w I kwartale rynek reklamy telewizyjnej wzrósł rok do roku tylko o 1,8 proc. i to głównie za sprawą wzrostów w kanałach tematycznych. Największe stacje (Polsat, TVN, TVP1 i TVP2) odnotowały rok do roku spadek wpływów o 1,3 proc.