Profesor Uniwersytetu w Trieście pisze o fenomenie Europy Środkowej. Jego „Dunaj” to literacki bestseller. Pogranicze wyda dwie książki: zbiór esejów „Itaka” oraz „Szabla” – o losie Kozaków z włosko-bałkańskiego pogranicza, którzy dali się zwieść Niemcom, a potem popełnili zbiorowe samobójstwo, nie chcąc trafić pod jarzmo sowieckie.