Panie marszałku, jesteśmy w przededniu organizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie II Muzealnych Spotkań z Kresami. Powszechnie wiadomo, że Muzeum finansowane jest ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Skąd samorząd bierze na to środki, bo wiadomo, że z pieniędzmi jest krucho?

Adam Struzik: Rzeczywiście sytuacja finansowa województwa spowodowana wysokim „janosikowym", czyli subwencją wyrównawczą, którą co roku musimy płacić na rzecz innych województw, nie jest najlepsza. Mimo tych problemów, musimy wywiązywać się z powierzonych nam zadań i tak dysponować środkami, aby starczyło i na infrastrukturę, i na zdrowie, i na kulturę.

II Muzealne Spotkania z Kresami to impreza bardzo ważna i ciekawa. Świadczy o tym zarówno liczba zgłoszonych referentów, związanych z placówkami całego kraju, jak i szeroki zakres tematyczny. Ze względu na naszą bogatą historię i tradycję warto organizować takie konferencje. Dzięki nim także przyszłe pokolenia będą pamiętały o kresach wschodnich.

Patronat honorowy nad spotkaniami objął nie tylko marszałek województwa mazowieckiego, ale także marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Można wnioskować, że dla nich także ta konferencja jest szczególnie ważna.

Dlaczego akurat Muzeum Niepodległości zajmuje się tematyką kresową?

Muzeum Niepodległości to instytucja od lat doskonale znana i ceniona. W pierwotnym założeniu miało zajmować się wyłącznie zagadnieniami związanymi ze zrywami niepodległościowymi, a to wyznaczało czasową cezurę na XIX i XX wiek. Tak się jednak składa, że w stolicy działa wiele organizacji kresowych oraz tych zajmujących się Polonią, które nie zawsze mają publicznego mecenasa, nie mają miejsca na organizację swoich spotkań czy konferencji. W tej sytuacji naturalnym wydawała się pomoc i realizacja wspólnych przedsięwzięć. Dodatkowo muzeum zapewnia bezpieczeństwo i należyte przechowywanie powierzonych lub zdeponowanych tu eksponatów. Z nich to właśnie powstały z czasem: Kolekcja Leopolis, Kolekcja Sybiracka oraz Kolekcja Krzemieniecka. Zawierają one wiele cennych, gromadzonych latami zbiorów, w dużej części pochodzących od osób prywatnych. Tak więc z uwagi na wieloletnią tradycję Muzeum nie bez przyczyny jest organizatorem II Muzealnych Spotkań z Kresami. Warto pamiętać, że głównym organizatorem tej konferencji jest nowoutworzony w Muzeum Niepodległości Dział – Instytut Kresowy. Ma on w szczególny sposób zająć się tematyką Kresów.

Czym dotąd zajmował się ten dział?

Instytut zorganizował już kilka imprez o różnorodnym charakterze. Były to między innymi dwie wystawy fotograficzne. Jedna ukazywała piękno Kresów w okresie międzywojennym, natomiast na drugiej zaprezentowano zdjęcia wykonane współcześnie. Obie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podobnie było w wypadku zorganizowanego przez Dział Instytut Kresowy konkursu na najlepsze fotografie z Kresów. Instytut był także współorganizatorem obchodów 67. rocznicy zagłady w Hucie Pieniackiej.

Mowa tu oczywiście o dramatycznych wydarzeniach mających miejsce podczas II wojny światowej na Kresach Południowo-Wschodnich. Czy takie rozdrapywanie zabliźniających się ran, nie będzie miało negatywnego wpływu na stosunki polsko-ukraińskie?

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Rolą historyków i instytucji zajmujących się naszym dziedzictwem jest rzetelne i otwarte mówienie o różnych wydarzeniach. I nie można stosować tu podziału na bardziej poprawne lub też mniej. Oczywiście wszelkie działania każdej Instytucji kultury muszą być realizowane z wielkim taktem i delikatnością. Wydarzenia, o których mowa są bardzo ważne dla naszej wspólnej pamięci. Mówią o tragedii wielu tysięcy Polaków i zarazem przypominają sylwetki szlachetnych Ukraińców, którzy narażając własne życie szli im z pomocą. Wiem, że w wielu kręgach Ukrainy, intencja ta została tak właśnie odczytana. Poza tym stosunkowo niedawno w lipcu 2009 r. Sejm RP przyjął uchwałę, która w sposób jednoznaczny, w odniesieniu do tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich, mówi o obowiązku przywracania pamięci historycznej jako ważnym zadaniu dla wszystkich władz publicznych, w imię lepszego porozumienia się narodów naszej części Europy.

Z tego właśnie misyjnego zadania Dział Instytut Kresowy w Muzeum Niepodległości w pełni się wywiązuje.