Nieścisła jest informacja, że muzeum ma budżet powyżej 21 mln zł, jednak cmentarzem na Westerplatte zajmuje się fundacja, ponieważ zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych muzea nie są obowiązane ani uprawnione do utrzymania cmentarzy wojennych.

dr hab. Grzegorz Berendt - Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Pl. W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk

Komentarz od Autora

Pełna zgoda. Rzecz w tym, że nie o tym był artykuł i wypowiedź posła Piotra Adamowicza. Powiedział on, że cmentarzem na Westerplatte zajmuje się fundacja prowadzona przez radcę prawnego, który wcześniej brał udział w głośnym i kontrowersyjnym przejmowaniu muzeum przez Zjednoczoną Prawicę. Na opiekę nad grobami fundacja otrzymała blisko 100 tys. zł. Poseł Piotr Adamowicz nazwał to programem „cmentarz +”. Takie są fakty. Z poważaniem Jacek Cieślak